Figurenomloop

Figurenomloop
Figurenomloop Figurenomloop Figurenomloop Figurenomloop Figurenomloop

Plaats: Emmeloord

Locatie: Deel 25

Kunstenaar: Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen

Materiaal: aluminium

Jaar: 1992

Beschrijving:

Ter gelegenheid van het feit dat de polder in 1992 een halve eeuw droog was en het 30-jarig bestaan van de gemeente Noordoostpolder heeft de Poldertoren een figurenomloop gekregen. Bouwmeester A.D. van Eck had het idee voor een figurenloop reeds bij de bouw van de toren in 1959 geopperd. Toen kwam daar niets van terecht. De, door de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel gemaakte omloop, is door 20 sponsoren aangeboden aan het gemeentebestuur. De toenmalige premier, Ruud Lubbers heeft de omloop op 9 september 1992 in gebruik gesteld. Het figurenspel is op 12 m. hoogte in de toren geplaatst en bestaat uit 6 gelakte aluminium figuren die de ontwikkeling van de polder van de oertijd tot heden weergeven. Vrij snel nadat de omloop in gebruik was genomen viel het figuurspel stil. De oorzaak was duivenpoep en roest deed de rest. In september 2006 is de figurenomloop door de gemeente weer stilgezet. Na een grondige restauratie werd de omloop op 29 maart 2010 teruggeplaatst en opnieuw in gebruik genomen, maar ook nu viel het na korte tijd weer stil. Ieder heel en half uur zouden achtereenvolgens naar buiten moeten komen:

De Mammoet: In de laatste ijstijd, meer dan 70.000 jaar geleden, hebben wolharige mammoeten rondgezworven op wat nu het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder is. De mammoet in de toren maakt een eenvoudige op- en neergaande beweging vanuit de voetplaat. De verplaatsing van de mammoet wordt daardoor gesuggereerd.

De oermens:  Op de uitgestrekte toendravlakte in het gebied waar nu de Noordoostpolder is, jaagden de Neanderthalers op muskusossen, rendieren en ook op mammoeten. De knots van de oermens maakt een op- en neergaande beweging en stelt een slaande beweging in de richting van de mammoet voor.

Het Koggeschip vormde in de Middeleeuwen de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-Europa en heeft het Aelmere en de Zuiderzee bevaren. Het schip siert de 65 m. hoge poldertoren ook als windwijzer. In de figurenomloop beweegt de Kogge op en neer vanuit de voetplaat. Daarvoor zijn in tegengestelde richting bewegende golven geplaatst die dat effect nog versterken.

De Pionier: In 1942 viel de Noordoostpoler droog en trokken de eerste pioniers, met de schop in de hand, de polder in om deze te ontginnen. Iedere dag groeven zij 12 tot 14 uur lang geulen, greppels en sloten zodat het overtollige water afgevoerd kon worden. Met het opnemen van 'de pionier' in de figurenomloop wordt een hommage gebracht aan de mannen van het eerste uur. De pionier beweegt de spade die de moeizame grondbewerking van toen symboliseert.

De maaidorser: De inpoldering van de Noordoostpolder leidde tot nieuw land dat hoofdzakelijk bedoeld was als land- en tuinbouwgebied. Het werd een polder met moderne agrarische bedrijven. De maaidorser staat voor deze bedrijfstak, die de basis vormde voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder en die daaraan nog steeds een bijdrage levert. De gestileerde machine heeft een roterende beweging door middel van de haspel. 

De industrialisatie: De fabriek laat zien dat niet alleen landbouw bepalend is voor de polder van nu, maar dat ook industrie en diensten een belangrijke rol spelen. De industrialisatie word in de laatste figuur gesymboliseerd door een gebouw met een schoorsteen. Moderne techniek wordt aangegeven door twee draaiende tandraderen.

Als de figurenomloop werkt is het een voorbeeld van een kinetisch kunstwerk.

Bron: Emmeloord Historisch, Canon Noordoostpolder en de Leeuwarder courant.

Maker:

In 1660 begon Nicolas Jullien, telg uit een oud klokkengietersgeslacht, een gieterij in het Franse Lotharingen. Zijn voorouders waren rondtrekkende ambachtslieden die aan de voet van een kerktoren grote ovens bouwden. Daarin smolten ze koper en tin dat ingezameld was onder boeren en burgers om er de klok van te gieten. Rond 1690 kwam Nicolas met zijn kinderen, waaronder zijn zoon Alexius (1662-1734) en dochter Maria naar Nederland en vestigde zich in Weert. Nadat de kinderen van Maria, die met de chirurgijn Jean Petit († 1695) gehuwd was, met de dood van hun moeder in 1703 wees waren geworden, haalde Nicolas hen naar Weert. Daar leerden zij het vak bij hun oom Alexius Julien. Van de kinderen Petit vestigden Jean Petit (1692-1768) zich omstreeks 1720 in Helmond en zijn broer Joseph (1695-1745) in Someren. Josephs zoon Alexius verhuisde in 1787 samen met zijn zonen Henricus, Everardus en Alexius jr. naar Aarle-Rixtel, een uiterst geschikte plek vanwege de leemputten als vaste leverancier voor klei om klokmallen te maken. Dochter Aldegonda huwde met Izaac Fritsen. Toen Henricus als de laatste Petit in 1815 met klokkengieten ophield, werd de gieterij voortgezet door Henricus Fritsen, de zoon van Aldegonda Petit en Izaac Fritsen. Sindsdien heet de klokkengieterij Petit & Fritsen.

Sinds 1907 is de klokkengieterij gevestigd in het monumentale pand aan de Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel. In de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers duizenden kerkklokken gevorderd en vanwege het gebrek aan grondstoffen voor de wapenindustrie omgesmolten. Na de oorlog leidde dit tot een opleving in de klokkenproductie en groeide Petit & Fritsen tot een bedrijf met 80 medewerkers. Daarna richtte de kokkengieterij zich op export naar Noord- en Zuid-Amerika en Azië. De klok van de Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte is in Nederland de bekendste 'Petit & Fritsen'. 

Het 354 jaar oude familiebedrijf werd op 1 mei 2014 overgenomen door de Koninklijke Eijsbouts omdat de laatste directeur, Frank Fritsen, geen opvolger kon vinden om het bedrijf voort te zetten. Op 11 april goot Fritsen zijn laatste klok. De naam Petit & Fritsen blijft na de fusie bestaan maar de klokken worden voortaan in Asten gegoten. Petit & Fritsen maakten luidklokken, beiaarden, automatische klokkenspelen, torenuurwerken en figuuromlopen. Met de overname door Eijsbouts kwam een eind aan het gebruik van de laatste houtsmeltoven, voor klokken zwaarder dan 2.500 kg.

Bron: Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen en klokkenluiders.nl

Laatste Update zondag, 27 augustus 2017