Hazen

Hazen
Hazen Hazen Hazen

Plaats: Emmeloord

Locatie: De Kaukasus

Kunstenaar: Will Schropp

Materiaal: lindehout

Jaar: 2007


Beschrijving:

In 1964 fuseerden de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank tot AMRO Bank. Vanwege het structurele arbeidstekort aan gekwalificeerd administratiefpersoneel in de randstad, besloot de AMRO Bank om in Emmeloord een centraal administratiecentrum te vestigen. Het kantoor ging in 1965 van start in een semi permanent gebouw aan de Meldestraat. In 1966-1967 werd aan De Balkan 1 een nieuw landelijk administratie- annex computercentrum voor 320 personeelsleden gebouwd. Het kantoorgebouw werd volgens het zogenaamde 'Lift-slab-systeem' gebouwd, een methode die tot dan toe alleen een keer in Amsterdam was toegepast. Bij dit bouwsysteem worden de vloeren op het maaiveld gestort. Nadat de begane grondvloer is uitgehard, wordt daarop de volgende vloer gestort (met een folie ertussen) en nadat alle vloeren en als laatste de dakvloer gestort en uitgehard zijn, worden ze één voor één langs de reeds opgerichte kolommen opgevijzeld. De vloeren van het computercentrum waren 17 x 39 m groot en wogen 400.000 kg. Het gebouw bestond uit 3 bouwlagen en was 78 m lang, 17 m breed en 11 m hoog. Bron: Krantenarchief Delpher. Voor het administratiekantoor maakte de Utrechtse kunstenaar Wout Maters (1931-2017) het 35 x 85 cm grote abstracte bronzen wandplastiek 'Black drums'. 

Op het terrein van het voormalig administratiecentrum van de AMRO Bank, die in 1991 fusseerde met de ABN, werd tussen 2004 en 2007 een appartementencomplex gebouwd. De 37 appartementen zijn in opdracht van Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort ontworpen door OPL architecten uit Utrecht. Het strookvormig woongebouw, met 4 woonlagen, vormt de begrenzing van het woongebied Het Kwadrant en wordt gekenmerkt door plasticiteit en detaillering. Achter de woningen staan in de groenstrook aan De Kaukasus twee rennende hazen op vierkante palen, die door Lithos bouw & ontwikkeling geschonken zijn aan de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex. Het kunstwerk is bij de oplevering van de woningen op 15 mei 2007 door de toenmalig projectontwikkelaar Pieter van Fulpen overgedragen aan de bewoners. De hazen, die in grootte verschillen, zijn voor € 495,- per stuk aangekocht bij de Duivense houtkunstenaar Will Schropp.

Wie aan een haas denkt, ziet beweging, een dier dat met grote sprongen en met hoge snelheid door een weiland in de polder rent. Om beweging uit te drukken in een bewegingloos stuk hout moet je gebruik maken van lijnen die beweging suggereren. Hout is gegroeid uit levende natuur. Hout verrast: het heeft geur, kleur en een lijnenspel. De hazen zijn gebeeldhouwd. Door zagen, hakken, raspen en schuren kwamen ze tot stand. Will Schropp maakt gebruik van hout dat afkomstig is van bomen die in Nederland groeien. De boomstammen laat de kunstenaar in de zagerij tot balken zagen, die dan nog 1 à 2 jaar moeten liggen drogen voordat hij ermee gaat werken. Voor de hazen heeft hij lindehout gekozen. In de zachte lichtgekleurde houtsoort spelen jaarringen bijna geen rol zodat alle aandacht kan gaan naar de lijnen die in het hout zijn gemaakt. Om de beelden wat donkerder te maken heeft Will Schropp ze afgewerkt met houtteer. Bron: Thuis beelden maken van hout; aflevering 'dierfiguur'.

Met dank aan Paul Dijkman, projectleider bij Lithos, voor het verstrekken van informatie. 

Kunstenaar

Will Schropp is in 1948 geboren. Van kinds af aan is hij geïnteresseerd in kunst en de natuur. Op de kunstacademie in Arnhem kreeg hij passie voor het werken met hout. In 1985 studeerde hij af. Sinds die tijd laat Schropp zien dat je als vormgever uitstekend gebruik kunt maken van hout. Van zorgvuldig uitgekozen boomsoorten die in Nederland groeien maakt hij houten beelden. In de krant de Gelderlander vertelde Will Schropp dat hij verslingerd is aan hout, Hollands hout. "Daar heb ik wat mee. Een Afrikaanse boom is prachtig, maar die zegt me verder niks." In zijn atelier aan de Rijksweg in Duiven staan meer dan honderd beelden voor binnen en buiten. Op de website houtenbeelden.nl vertelt Will Schropp: "Wanneer een idee, na soms vele schetsen, is uitgewerkt, zoek ik er het hout bij dat er perfect op aansluit. De schoonheid van de vorm en het materiaal is belangrijk. Niet alleen de kleur of de nervatuur spelen een rol, maar ook de gevoelswaarde. Het spreekt vanzelf, dat daarvoor niet alleen kennis van het hout belangrijk is, maar ik vind ook dat je moet weten hoe bomen in mythologie, sprookjes en literatuur voorkomen."

Begin maart 2020 plaatste Will Schropp tijdens het inrichten van de wisselexpositie 'Droombeelden hout/verf' in museum Nagele enkele zwarte beelden op een sokkel. De beelden waren gemaakt van hout dat duizenden jaren in het veen bewaard was. Een vrijwilliger van het museum vertelde Schropp dat soortgelijk hout ook in de Noordoostpolder werd gevonden. Tegen het eind van de dag had de beeldhouwer een stam die enkele jaren daarvoor in Nagele, bij het ploegen, uit de grond was gekomen. Will Schropp maakte van het in de Noordoostpolder gevonden oerhout, waarvan aan de hand van jaarringen te zien was dat het zo'n 200 jaar oud was geworden, drie kunstwerken waarin het begrip tijd een rol speelde. Omdat de expositie vanwege corona verlengd werd tot eind augustus, konden de kunstwerken 'Tijd is een golf', Venus van Nagele' en 'Freya's Mantel', in juli aan de tentoonstelling toegevoegd worden.

Kijk hier voor meer informatie over de kunstenaar en zijn werkwijze.