boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
chamotte
Chamotte is een korrelachtig of poederachtig materiaal, gemaakt van gebakken klei of steen, dat wordt toegevoegd aan klei om die sterker te maken, om textuur toe te voegen, en om ervoor te zorgen dat de klei minder krimpt bij het uitdrogen.
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal