expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
Rond het begin van onze jaartelling lag er in het hart van de Lage landen een uitgestrekt moerasgebied met daarin een groot meer. In het jaar 44 na Christus schrijft de Romeinse geograaf en schrijver Pomponius Mela over het Flevo Lacus in zijn 'De Chrographia 3, 24': "De noordelijke tak van de Rijn verbreedt zich tot het meer Flevo, dat een eiland met dezelfde naam omsluit en daarna als een normale rivier naar zee stroomt". Mogelijk hebben de Romeinen Urk en Schokland, die toen nog met elkaar verbonden waren, als het eiland Flevo of Flevum aangeduid. Aan het Flevomeer dankt de provincie Flevoland zijn naam. In de vroege middeleeuwen werd het Flevo Lacus meestal Aelmere (groot meer) genoemd.
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie