spiegel
spiegelschip
spits
spuisluis
staal
staand want
Staffel
standbeeld
standbeen
statisch
Statisch betekent niet bewegend, stil. Tegenstelling van dynamisch. Een statisch effect bereik je door horizontale en verticale lijnen in de ordening te gebruiken.
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo