Twee figuren

Twee figuren
Twee figuren Twee figuren Twee figuren Twee figuren Twee figuren Twee figuren

Plaats: Lelystad

Locatie: Houtribweg

Kunstenaar: Leo de Vries

Materiaal: natuursteen

Jaar: 1981


Beschrijving:

In 1981 werd in het kader van de percentageregeling beeldende kunst aan het Maerlant een sculptuur geplaats van de kunstenaar Leo de Vries. Een rechthoekige vormgeving als een soort pasblok. In het kunstwerk ‘Twee Figuren’ komt de voorkeur van Leo de Vries voor het steenhakken en de menselijke gestalte goed tot uitdrukking. De kunstenaar hakte de abstracte sculptuur en taille directe in natuursteen. Deze werkwijze levert een ruwe structuur op, die nauw aansluit bij de gesloten vorm van het beeld.

Hoewel de Vries abstraheert gaan zijn beelden altijd over mensen. De ronde volumes, die refereren aan het menselijk lichaam, worden begrenst door het blokachtige karakter van de natuursteen. In het kunstwerk ontstaat een contrast van recht, met de zaagmachine gesneden, stukken steen en de organische, levende vorm daartussen. Contrasten van mathematische (wiskundige) vormen en het leven. De rechthoekige vorm paste bij de hoek in het gebouw de Waterwijzer waar het kunstwerk 31 jaar stond. De Waterwijzer was één van de oudste gebouwen van Lelystad en gebouwd naar ontwerp van architect Evert Jelle Jelles. Vele jaren was dit gebouw het verblijf van de Rijksdienst IJsselmeerpolders en later van Rijkswaterstaat en nog weer later de belastingdienst. De Waterwijzer, het symbool van de pioniersjaren van de stad, was gebouwd op palen. Daardoor was veel parkeerruimte onder het gebouw ontstaan. Sinds 2009 gold er een sloopbesluit voor de Waterwijzer waar veel verzet tegen rees. Bewoners en een groep architecten onder leiding van Max Risselada en oud-rijksbouwmeester Wytze Patijn, en de zonen van de in 2003 overleden architect Jelles, kwamen in actie om de sloop tegen te houden. Ondanks de protesten kwam de gemeente niet terug op het sloopbesluit omdat dit grote financiële voor de gemeente zou hebben. In 2012 werd de Waterwijzer gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het kunstwerk 'Twee figuren' werd, evenals de kunstwerken Tors (1980) en Ariadne (1982) verwijderd. In oktober 2012 kreeg 'Twee figuren' een nieuwe plek in het park tussen de wijken Galjoen en Punter.

Kunstenaar

Leonard Andries (Leo) de Vries werd in 1932 in Amsterdam geboren. In 1951 volgde hij aan de Rijksomscholing Haarlemmerweg een vakopleiding tot steenhouwer. Waarna hij van 1952 - 1957 studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daar kreeg hij les van Piet Esser, die hem stimuleerde zich in veel richtingen te oriënteren. Toch bleek dat de Vries zich het meest tot het steenhakken aangetrokken voelde. De steen is voor hem het belangrijkst. “Het blok zoals de groeve dat oplevert”. Leo de Vries was  een steenhouwer pur sang. Niet in de grove zin van het woord, want hij bewerkte zijn materiaal met uiterste precieze. De kunstenaar nam in zijn beelden het materiaal als uitgangspunt. Dit betekende dat bij zijn stenen beelden het karakter van het oorspronkelijke stuk steen duidelijk herkenbaar bleef. Hoewel hij ook in hout en brons werkte, was steen zijn favoriete materiaal. De brokken die hij bij de steenhouwer uitzocht, bewerkte hij en taille directe. Bijna al zijn sculpturen balanceren tussen totale abstractie en figuratie en doen wel denken aan de organische beelden van Henry Moore.

De menselijke gestalte inspireerde hem. Hij gebruikte de menselijke vorm, sterk geabstraheerd in een samenspel van een spanning tussen de verschillende vlakken en vormen. Daarbij spelen de ruimtes tussen die vlakken en vormen ook een rol. Na zijn opleiding was de Vries van 1958 – 1964 docent aan de Academie waar hij zelf zijn opleiding heeft genoten. In 1962 richtte Leo de Vries samen met negen andere kunstenaars de groep Scorpio op. Van 1975 – 1986 was hij docent aan de Academie voor Beeldende vorming Opleiding Leraren Tehatex in Amsterdam. Leo de Vries overleed in zijn woonplaats Amsterdam op 6 maart 1994 op 61-jarige leeftijd aan longkankerin.

In de openbare ruimte van onder andere Amsterdam, Leiden, Utrecht en Lelystad is werk van Leo de Vries te vinden.