Liggend Plastiek

Liggend Plastiek
Liggend Plastiek Liggend Plastiek Liggend Plastiek Liggend Plastiek Liggend Plastiek

Plaats: Lelystad

Locatie: Snijdersstraat

Kunstenaar: Berend Bodenkamp

Materiaal: brons

Jaar: 1970


Beschrijving:

In de Snijderstraat bevindt zich een sculptuur van Berend Bodenkamp. In het kunstwerk zijn twee geometrische vormen zichtbaar die geleidelijk overgaan in ronde organische vormen. Een liggende en staande vorm die in elkaar grijpen. De bronsplastiek is abstract en stelt niets voor, het is een non-figuratieve voorstelling. De waarneembare werkelijkheid is niet het uitgangspunt van de kunstenaar geweest. Het plastiek lijkt massief , terwijl het hol vanbinnen is. Er zijn nergens openingen te zien, de vorm is gesloten.

Kunstenaar

Berend Bodenkamp werd in 1942 in Naarden geboren. Van 1961 – 1966 studeerde hij aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam (tegenwoordige Rietveld Academie), waar hij werkte bij de beeldhouwers ben Guntenaar en Dolf Wong Een intieme belangstelling voor de natuur combineerde Berend Bodenkamp met een bijna wetenschappelijke passie voor het aanleggen van biologische verzamelingen. Die achtergrond werkte sterk door tijdens zijn studie.

Over zijn werk zegt hij: “Mijn beelden geven gestalte aan een steeds nieuw ontdekken van de werkelijkheid”. Steeds weer is hij op zoek naar de minimale ingreep om zo de essentie van het landschap vast te leggen en om de kern van wat het herbergt vorm te geven. Hij werkt dat uit in verschillende materialen, maar vooral steen (kwartsiet) en brons worden toegepast. Het materiaal is echter nooit uitgangspunt, het wordt gekozen bij hetgeen hij wil uitdrukken: steen voor fragmenten van landschap of architectuur, brons staat dichterbij het organische, bij de herinnering aan dat wat in het landschap, in het gebied gevonden wordt. De uiteindelijke sculptuur is het resultaat van het wikken en wegen van het gevoel en de ratio, van het (her)beleven van de natuur tot het ontstaan van het pure autonome beeld. Zijn beelden vertolken één en dezelfde attitude; zij trachten een niet aanwezige context op te roepen. Zij maken associaties in ons wakker, waarna wij ieder onze werkelijkheid kunnen vormen.