Passages

Passages
Passages Passages Passages Passages Passages Passages

Plaats: Lelystad

Locatie: Larserweg / Eendenweg

Kunstenaar: Gusta Kullberg

Materiaal: roestvrijstaal

Jaar: 1995


Beschrijving:

Sinds 1 januari 1990 is de regeling 'Toepassing van kunst bij provinciale investeringen Flevoland' van kracht. Deze regeling geldt met betrekking tot investeringen in wegen/vaarwegen, verbouwingen, aankoop/nieuwbouw. Het jaarlijks budget voor de regeling wordt berekend door 1% te nemen van de investeringsramingen wegen/vaarwegen en de investeringsbedragen aan bouwkosten bij verbouwing, aankoop en nieuwbouw. Bij toepassing van deze regeling werd de provinvie geadviseerd door de Stichting Kunst en Bedrijf. Deze percentageregeling heeft geleid tot de opdracht aan de kunstenares Gusta Kullberg uit Rotterdam voor een kunstwerk nabij vliegveld Lelystad. De vraag van de provincie was om een kunstwerk te ontwerpen welke een markering vormt dat meer is dan een teken alleen. Bron: Kunstbeleid 1992-1995, Provincie Flevoland. 

Het kunstwerk 'Passage' werd in oktober 1995 onthuld op de hoek van de Larserweg en de Eendenweg. De 13 x 5 x 4 m grote constructie van roestvrijstaal is opgebouwd uit drie in hoogte verschillende kolommen. Rondom de middelhoge kolom slingert een spiltrap omhoog die op ongeveer 7 m hoogte eindigt in een platform. Een onregelmatig stijgende trap draait zich om de regelmatig stijgende spiltrap omhoog en eindigt 1,50 m hoger. De toeschouwer ervaart tijdens het beklimmen van de trappen verschillende bewegingen. Vanaf de twee platformen kan de beklimmer het weidse polderlandschap aanschouwen. De trappen zijn opgebouwd uit prefab elementen die geproduceerd zijn door trappenfabrikant de Graaf uit Utrecht. De constructie is doorgerekend door waterbouwkundig ingenieur H. Kullberg, de vader van de kunstenares. 

Gusta Kulberg heeft haar inspiratie voor 'Passage' gehaald uit de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Na de drooglegging werden de polders ontgonnen en op grote schaal bebouwd. Kullberg maakt met haar kunstwerk een verwijzing naar de historie en zet deze groei door. De twee trappen lijken uit het vlakke polderlandschap ontsproten te zijn en willen hun klim naar boven in de oneindigheid doorzetten. Op de kopse kant van iedere kolom heeft de kunstenares schaalmodellen van steden geplaatst; een uitgaanscentrum, een woonwijk en een kantorendistrict, een verwijzing naar de uit het water omhoog gestuwde steden. Het kunstwerk heeft destijds ƒ 180.000,- gekost. Bron: All Along The Watchtower, TH-Design. 

In Beeldspraak geeft de kunstenares uitleg over het kunstwerk

Kunstenaar

Gusta Kullberg werd in 1958 in Schiedam geboren. Van 1982 tot 1987 studeerde zij monumentale vormgeving aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam.

Kullberg gaat in haar werk een relatie aan met de plaats waarvoor het kunstwerk bedoeld is. De samenhang van de plek, zijn geschiedenis en problematiek worden daardoor bepalend voor de vorm en inhoud van haar werk. Ze zegt zelf over haar werk: "Mijn beelden, in de openbare ruimte, reageren op de omgeving en laten de omgeving zien. De context van de locatie is daardoor mede bepalend voor het uiteindelijke werk. Het idee is de basis van het werk, de vorm en de uitvoering worden daarbij gezocht en gekozen. De ruimtelijke ervaring is belangrijk, de toeschouwer kan zich in het werk begeven." De kunstwerken die Kullberg maakt zijn vaak bedoeld om er aangenaam te verpozen. De kunstenares gebruikt de volgende technieken in haar beelden: bouwen/construeren, gieten, hakken, samenstellen/combineren.