Tors

Tors
Tors Tors Tors Tors Tors

Plaats: Lelystad

Locatie: Sluisstraat

Kunstenaar: Adri van Rooijen

Materiaal: brons

Jaar: 1980


Beschrijving:

Het kunstwerk 'Tors', dat in opdracht van de Rijksgebouwendienst gemaakt is door Adri van Rooyen, stond oorspronkelijk bij De Waterwijzer aan het Maerlant. Toen dit kantorengebouw in 2012 gesloopt werd is de bronzen tors verwijderd. In oktober 2012 werd het kunstwerk herplaatst in Leystad Haven op het grasveld tussen de Sluisstraat en de Houtribweg, bij de Pioniersstraat

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) werd op 10 december 1962 opgericht en was de opvolger van de Directie Wieringermeer. De rijksdienst telde ongeveer 1760 werknemers en was gehuisvest in kantoren verspreid over Zwolle, Kampen, Dronten en Lelystad. Tussen 1971 en 1975 werd aan het Maerlant het kantoorgebouw De Waterwijzer gebouwd, naar een ontwerp van Evert Jelle Jelles. Architect Jelles had het gebouw op kolommen gezet zodat de RIJP, die er samen met de Dienst der Zuiderzeewerken introk, droge voeten zou houden. Een knipoog naar de hoogte van het waterpeil voor de inpoldering, maar ook functioneel, want dan kon onder het gebouw worden geparkeerd.

Bij de bouw van De Waterwijzer kwam in het kader van de percentageregeling beeldende kunst geld vrij voor kunst. In 1980 werd het kunstwerk 'Tors' aan het Maerlant geplaatst. De imponerende gestalte werd op een gemetselde sokkel, op een smal stoepje tussen de parkeerplaatsen in de open ruimte onder het gebouw neergezet. Het is een klassieke tors van brons. Sinds de Renaissance is de tors als motief door beeldhouwers gebruikt. Het is een beeld dat geen kop heeft en waarvan armen en benen slechts aanzetten overgebleven zijn. Soms zijn de beeldhouwwerken bewust als “onvoltooid werkstuk”, als romp, vervaardigd. Het kan ook zijn dat een beeld in de loop der tijd zodanig beschadigd is, dat alleen de tors overgebleven is. De schoonheidsidealen en vormentaal uit de klassieke oudheid zijn een belangrijke inspitatiebron geweest voor de kunstenaar. Door het weglaten van armen, hoofd en benen blijft de aandacht gericht op het lichaam; de romp. Adri van Rooijen koos deze tors als kenmerk voor de daadkracht van Lelystad. Daarmee heeft hij een klassiek element toegevoegd aan het moderne polderstad.

Kunstenaar

Adri van Rooijen is op 4 augustus 1936 in Amsterdam geboren. Van 1954 tot 1963 studeerde hij in Amsterdam bouwkunde aan de HTS en de Academie van Bouwkunsten. Vervolgens studeert hij tot 1972 aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam waar hij o.a. les heeft gehad van Cor Hund en Nynke Schepers. Tijdens zijn studie is Van Rooijen als chef-tekenaar werkzaam bij het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg in Amsterdam. Hij is tevens meer dan 25 jaar betrokken geweest bij de restauratie van de Oude Kerk in Amsterdam. Na zijn studie aan de academie vestigt Van Rooijen zich als beeldhouwer.

Tijdens zijn voetreizen door landen als Italië en Griekenland doet hij zijn inspiratie op. Voor Adri van Rooijen is de mens in de ruimte een onuitputtelijk thema. Een overzicht van zijn werk geeft in uiterlijke zin grote verschillen van soorten en vormen te zien. Bijvoorbeeld schilderachtig atmosferisch, tegenover scherp omlijnt massaal. Adri van Rooijen is naast beeldhouwer ook medailleur.

Van Rooijen liet zijn beelden gieten bij Bronsbeeldgieterij Binder in Haarlem, de oudste gieters van Nederland.