Steekbaken

Steekbaken
Steekbaken Steekbaken Steekbaken Steekbaken

Plaats: Lelystad

Locatie: Lindenlaan 20

Kunstenaar: Hilda Kanselaar / Rina Makkinga

Materiaal: roestvrijstaal

Jaar: 2000


Beschrijving:

Op 20 januari 2004 is het terrein van het Waterschapshuis op feestelijke wijze in gebruik genomen. Tijdens deze gebeurtenis onthulde gedeputeerde Laura Bouwmeester het kunstwerk ‘Steekbaken’, dat de Provincie Flevoland in 2000, bij de opening van het nieuwe gebouw, aan het Waterschap schonk.

De scheepvaart op de Zuiderzee werd sterk beïnvloed door het ondiepe water. Het risico om aan de grond te lopen was groot. De veilige routes op de Zuiderzee werden gemarkeerd, zodat de schippers zich konden oriënteren. Er zijn verschillende manieren om een vaargeul te markeren zoals het gebruik maken van vuurbakens, kapen of palen (voorzien van een lantaarn) of het leggen van tonboeien. Een vijfde manier om ondiepe geulen in gebieden met getijden aan te duiden is het gebruik van steekbakens, lange houten staken die in de zeebodem worden gestoken. Aan de linkerzijde van de vaargeul (bakboord) zijn de bundels samengebonden, aan de rechterzijde (stuurboord) staan ze uit elkaar.

'Steekbaken' is gemaakt door de kunstenaressen Hilda Kanselaar en Rina Makkinga. Het is een gestileerd beeld van samengebonden takken zoals die vroeger in ondiepe wateren uitgezet werden. Het kunstwerk is uitgevoerd in roestvrijstaal.

kunstenaars

Hildebranda (Hilda) Kanselaar-de Vries is in 1950 in Sneek geboren en opgegroeid in Amsterdam. Hilda Kanselaar komt uit een creatief gezin. Haar moeder was hoedemaakster en haar vader was de kunstschilder Sjoerd de Vries (1907-1987). In het dagelijkse leven is Kanselaar docent in het voorgezet onderwijs en geeft les in handvaardigheid, tekenen, CKV en andere kunstzinnige vakken. In 1986 studeerde zij af aan de kunstacademie Vredeman de Vries te Leeuwarden, afdeling Monumentale Vormgeving. Daarna doorliep zij de Lerarenopleiding handvaardigheid en tekenen en behaalde in 1988 haar onderwijsakte. Naast haar werk als docent is zij monumentaal (beeldend) kunstenaar. Samen met Rijna Makkinga vormde zij ruim tien jaar een kunstenaarsduo

Rijna Makkinga is op 25 februari 1961 in Rijswijk geboren. Makkinga studeerde keramische vormgeving aan de Academie Minerva en vervolgens aan de Hanzehogeschool in Groningen. In 1986/1987 verbleef zij een half jaar in Australië waar zij samen met Mark Bunder een muur van keramiek maakte in het stadje Maitland. In het dagelijks leven is Rijna Makkinga docent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij beeldend kunstenaar. 

In het Antonius Ziekenhuis in Sneek zijn 12 keramische wandobjecten (1994) te vinden van de hand van Hilda Kanselaar en Rijna Makkinga. Hun creaties zijn over drie verdiepingen aangebracht op de muren bij de hoekpunten van de verschillende verpleegunits. Voor de twee wandobjecten 'Spiegel en lucht' bij de units voor orthopedie en orthopedie/vaatchirurgie hebben de kunstenaars samengewerkt. Als kunstenaarsduo Kanselaar / Makkinga hebben zij de kunstwerken de Kokkels en Baken ontworpen, die bij het Waterschapshuis in Lelystad staan en Droge voeten bij gemaal Buma, nabij Lemmer. Verder realiseerden zij o.a. de gezamenlijk kunstwerken 'Smoelen palen' (1997) in Drachten, 'It Bûter Fabryk' (1997) in Oudega en 'De Pilaren' (1998) en 'Tol' (1998) in Dokkum. Voor Oude- en Nieuwehorne heeft het kunstenaarsduo in 2004 het kunstwerk 'Het Wachtershuisje gemaakt dat de verbondenheid van beide dorpen moet benadrukken.