Steekbaken

Steekbaken
Steekbaken Steekbaken Steekbaken Steekbaken

Plaats: Lelystad

Locatie: Lindenlaan 20

Kunstenaar: Hilda Kanselaar / Rina Makkinga

Materiaal: roestvrijstaal

Jaar: 2000

Beschrijving:

Op 20 januari 2004 is het terrein van het Waterschapshuis op feestelijke wijze in gebruik genomen. Tijdens deze gebeurtenis onthulde gedeputeerde Laura Bouwmeester het kunstwerk ‘Steekbaken’, dat de Provincie Flevoland in 2000, bij de opening van het nieuwe gebouw, aan het Waterschap schonk.

De scheepvaart op de Zuiderzee werd sterk beïnvloed door het ondiepe water. Het risico om aan de grond te lopen was groot. De veilige routes op de Zuiderzee werden gemarkeerd, zodat de schippers zich konden oriënteren. Er zijn verschillende manieren om een vaargeul te markeren zoals het gebruik maken van vuurbakens, kapen of palen (voorzien van een lantaarn) of het leggen van tonboeien. Een vijfde manier om ondiepe geulen in gebieden met getijden aan te duiden is het gebruik van steekbakens, lange houten staken die in de zeebodem worden gestoken. Aan de linkerzijde van de vaargeul (bakboord) zijn de bundels samengebonden, aan de rechterzijde (stuurboord) staan ze uit elkaar.

'Steekbaken' is gemaakt door de kunstenaressen Hilda Kanselaar en Rina Makkinga. Het is een gestileerd beeld van samengebonden takken zoals die vroeger in ondiepe wateren uitgezet werden. Het kunstwerk is uitgevoerd in roestvrijstaal.

Zie ook: Waterschap Zuiderzeeland

kunstenaars

Hilda Kanselaar is in 1950 in Sneek geboren en opgegroeid in Amsterdam. Kanselaar komt uit een creatief gezin, haar vader was schilder en haar moeder hoedenmaakster. In het dagelijkse leven is Kanselaar docent in het voorgezet onderwijs en geeft les in handvaardigheid, tekenen, CKV en andere kunstzinnige vakken. In 1986 studeerde zij af aan de kunstacademie Vredeman de Vries te Leeuwarden, afdeling Monumentale Vormgeving. Daarna doorliep zij de Lerarenopleiding handvaardigheid en tekenen en behaalde in 1988 haar onderwijsakte. Naast haar werk als docent is zij monumentaal (beeldend) kunstenaar.

Bijna Makkinga is in 1961 in Rijswijk geboren. Makkinga studeerde aan de Academie Minerva en vervolgens aan de Hanzehogeschool in Groningen. In het dagelijks leven is zij docent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij beeldend kunstenaar. Voor het Antonius Ziekenhuis in Sneek ontwierp zij 12 objecten.

Hilda Kanselaar en Rijna Makkinga vormen samen het kunstenaarsduo Kanselaar / Makkinga. Samen hebben zij de kunstwerken de Kokkels en Baken ontworpen, die bij het waterschapshuis in Lelystad staan en Droge voeten bij gemaal Buma, nabij Lemmer. Voor Oude- en Nieuwehorne heeft het kunstenaarsduo in 2004 een kunstwerk gemaakt dat de verbondenheid van beide dorpen moet benadrukken. Verder realiseerden zij kunstwerken in o.a. Franeker, Sneek, Drachten en Dokkum.

Laatste Update woensdag, 02 januari 2013