Wiel

Wiel
Wiel Wiel Wiel

Plaats: Lelystad

Locatie: Schroefstraat

Kunstenaar: Willem Bouter

Materiaal: aluminium

Jaar: 1978


Beschrijving:

Bij de ingang van het Gildenhof staat voor het gebouw van Publieke werken het kunstwerk 'Wiel'. Dit kunstwerk is in opdracht van de brandweer door Willem Bouter vervaardigd. Het gebouw is destijds gebouwd als brandweerkazerne.

Bouter heeft grote bewondering voor de steenculturen zoals die in Egypte en Assyrië waren. De stoeren stenen beelden die ze toen vervaardigde inspireerden hem bij het maken van het 'Wiel'. Een 'stenen vorm' met een diameter van tweeënhalve meter. Een massieve vorm, lijkt dit kunstwerk, maar dat is schijn. Als je er op klopt brengt het een metalen klank voort. Het kunstwerk is gemaakt van aluminium.

In de grof gehouden bewerking zijn ook hier weer de vloeiende, bezonken lijnen van veel van Bouters scheppingen terug te vinden. Een wiel, niet voorzien van spaken of ventielen. Gewoon de ronde gesloten vorm met de aanduiding van de as en leunend op een schuine stenen sokkel. Een wiel, een door mensen bedachte en nergens in de natuur voorkomende vorm. Willem Bouter heeft zich lange tijd bezig gehouden met het thema 'wiel'. Hij was gefascineerd door de dynamiek van het rijden en het stilstaan. 

Kunstenaar

Willem Joseph Antonius Bouter is op 13 september 1936 geboren in Amsterdam. Bouter is via een hele omweg in de beeldende kunst geraakt. Van 1969 - 1973 volgde hij de avondopleiding beeldhouwen en plastische vormgeving aan de Rietveld Academie in Amsterdam, o.a. bij Carel Kneulman en Tonny Andreas. Aanvankelijk werkte hij als industrieel vormgever bij verschillende keramische- en metaalindustrieën. Hier ligt waarschijnlijk de oorsprong in de tweeledigheid in zijn ontwikkeling met enerzijds de organische en anderzijds de technische kant. Willem Bouter, afkomstig uit Amsterdam, ontvluchte de overvolle stad en vestigde zich in 1975 in het toen nog rustige Lelystad. Na zes jaar verruilde hij het drukker wordende Lelystad voor het noorden van Groningen. In 1982 vestigde Bouter zich in Uithuizen en woonde en werkte vanaf 1992 in Roodeschool. In de jaren '80 van de 20e eeuw was Bouter als docent beeldhouwen lange tijd verbonden aan het ICO te Assen.

Willem Bouter deed zijn inspiratie op in de scheepsbouw en dan met name in de scheepsarcheologie. Wat hij in het Scheepsarcheologisch Museum van Ketelhaven (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad) zag interesseerde hem mateloos. Het werd voor hem een directe inspiratie bron. Veel werken die hij tijdens en na zijn verblijf in Lelystad maakte, hebben een directe relatie met de scheepsbouw. Bouter heeft grote bewondering voor de steenculturen zoals die in Egypte en Assyrië waren. De stoeren stenen beelden die ze toen vervaardigde inspireerden hem bij het maken van sculpturen.

De succesvolle deelname aan twee symposia in Noord-Finland bracht Bouter de erkenning, die hij in Noord-Nederland nauwelijks vond. In de wintereditie werden ijssculpturen gemaakt en in de zomereditie houtsculpturen. De ontmoetingen die hij daar had opgedaan deden hem besluiten om in 1996 naar Luxenburg te verhuizen. Daar werkte hij aan een nieuw oevre dat door een grote galerie met succes werd gebracht en waar hij ook regelmatig opdrachten kreeg. De fysieke uitdaging van het hakken in steen en hout boeide hem mateloos. Hij werkte van lyrisch abstract tot figuratief.

Willem Bouter overleed na een ziekbed op 11 april 2000 in Vianden (Luxemburg) en werd begraven op de begraafplaats van het Groningse Toornwerd.