Scheepswrakken

Scheepswrakken

De Zuiderzee was eeuwen geleden een gevaarlijke binnenzee waar veel schepen zijn vergaan. Bij de drooglegging van de IJsselmeerpolders zijn 435 scheepswrakken tevoorschijn gekomen, waarvan 180 in de Noordoostpolder. Deze unieke vondsten vertellen veel over de scheepsbouw- en vaart, de handel, visserij en het leven in de voorbije eeuwen. Veel schepen lagen op landbouwkavels. Maar het kwam natuurlijk ook voor dat een wrak midden in een gebied lag waar bebouwing gepland was. De provincie Flevoland is één van de grootste ‘droge’ scheepskerkhoven ter wereld. De verspreide ligging van de wrakken geeft een goed beeld van het vroegere scheepsverkeer op de Zuiderzee.

In de Noordoostpolder zijn tijdens de drooglegging heel veel scheepswrakken aangetroffen, soms wel tien of meer per jaar. De trefkans om op een scheepswrak te stuiten was in de Noordoostpolder groter dan in de latere Flevopolders. In de Noordoostpolder bedroeg de drainage afstand 8 - 16 m ten opzichte van 24 - 28 m in de Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland. Door tijdgebrek konden de wrakken niet altijd even grondig onderzocht worden. De meeste werden geruimd. Bij een aantal vindplaatsen is een baken geplaatst: een blauw-witte paal van drie meter hoog, met een rood scheepje in top.

Een gevonden scheepswrak wordt altijd genoemd naar de vindplaats. De hoofdletter N staat voor Noordoostpolder en de combinatie van hoofdletter en cijfers voor de kavel waar het scheepswrak lag.

Klik op de foto's voor de beschrijving.


Object: Boomstamboot

maker:

jaar: 700 - 300 v. Chr.

Object: Concentratie scheepswrakken Kuinre

maker:

jaar: 400-1800

Object: Groninger tjalk NB6

maker:

jaar: 18e eeuw

Object: Katschip NC82

maker:

jaar: begin 18e eeuw

Object: Kogge NA57

maker:

jaar: 12e eeuw

Object: Kogge NM107

maker:

jaar: 15e eeuw

Object: Kogge NT25

maker:

jaar: 14e, 15e eeuw

Object: Markering scheepswrakken

maker:

jaar: 2006

Object: Pinas

maker:

jaar: ca. 1620

Object: Praam NE165

maker:

jaar: 18e eeuw

Object: Praam NH49

maker:

jaar: 19e eeuw

Object: Scheepswrak NR43

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Veenderijschuit NN14

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Vissersschip NO99

maker:

jaar: 17e eeuws

Object: Vrachtschip NB36

maker:

jaar: 15e eeuw

Object: Vrachtschip NR4

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: Waterschip NP33

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Waterschip NP40

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: Waterschip NR13

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Zeegaand schip 'Queen Anne'

maker:

jaar: 18e eeuw

Object: Twee tjalken kavel NA90

maker:

jaar: 19e eeuw

Object: Scheepswrak NF8/9

maker:

jaar: ca. 1800
Laaste Update donderdag, 11 februari 2021