.

Tollebeek

Tollebeek

Cultureel erfgoed in Tollebeek

Door de naoorlogse uitbreiding van het aantal dorpen in de Noordoostpolder van vijf naar tien vroegen sommige zich af of de Bouwkundige afdeling van de Directie Wieringermeer hiertoe wel voldoende uitgerust was. In een brief aan de Directie schreef Grandpré Molière: "Het architectonisch peil (......) de stedenbouwkundige bezetting en de organisatie zijn ontoereikend", (zodat het beter was) "de opdrachten in handen te geven van particulier architecten-bureaux". Deze raad werd door de Directie Wieringermeer deels opgevolgd door het ontwerp van de dorpen Kraggenburg, Rutten, Espel en Tollebeek uit te besteden. 
 
In 1951 werd aan ir. Th. Nix, leerling van Grandpré Molière, gevraagd om een ontwerp voor het laatste dorp in de polder te maken. Het plan was in het 4e kwartaal van 1952 gereed waarna het ter goedkeuring aan de minister werd gezonden. Tollebeek wijkt in stedenbouwkundig opzicht af van de door de Directie Wieringermeer ontworpen dorpen. Tollebeek is ontworpen als langswegdorp en mist de brinkachtige ruimte. De winkels zijn gesitueerd in de ruimte, die a-symmetrisch ten opzichte van de rest van het dorp langs de vaart en dorpenring ligt. Daardoor is Tollebeek het enige dorp in de Noordoostpolder met een langgerekt waterfront naar het landschap. Het bouwen van loswal in de Urkervaart bij Tollebeek werd begin 1952 aanbesteed en gegund aan de firma J. Oordt uit Vriezenveen. Het dorp heeft een heel eigen karakter dat mede veroorzaakt wordt door het principe van de groene hoven, geïnspireerd door de groene erven in de polder, waarbinnen de bebouwing is gesitueerd. De groenstructuur van deze hoven en de oost-west gerichte verbindingspaden zijn steviger aangezet dan de noord-zuidverbindingen. Rondom drie woonblokken is een dorpsweide gesitueerd met daarin de twee kerken en de drie scholen.
 
De vlag van Tollebeek, een ontwerp van Hendrik Fokkema, is tijdens de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van het dorp op 25 augustus 1982 in gebruik genomen. Centraal staat het zwarte silhouet van een hert. Hierin uit zich de betrokkenheid van het dorp met de jacht. Het gele vlak symboliseert de oogst. Het blauwe golvende vlak daaronder staat voor het water van de voormalige Zuiderzee. De verticale rode band stelt de dakpannen van de huizen voor. Bron: CRW flags

Klik op de foto om naar de beschrijving te gaan.

 


Object: Diepvrieshuisje

maker: onbekend

jaar: 1958

Object: Pioniersbarak

maker: Directie Wieringermeer

jaar: 1947