.

Urk

Urk

Cultureel erfgoed op Urk.

Op 30 juni 2007 werd het voormalige eiland Urk vanwege het cultuurhistorisch karakter door minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Jaqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van de Monumentenwet aangewezen als beschermd dorpsgezicht, onder meer op grond van het bijzondere stratenpatroon en de bebouwingskarakteristiek. Beide zijn mede een gevolg van de ligging van het dorp op het hoogste deel van het voormalige eiland. Zo liggen vele straten evenwijdig aan de hoogtelijnen en zijn er trappen die de straten evenwijdig aan de haven met elkaar verbinden. De aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht houdt in dat panden die binnen het beschermde dorpsgezicht vallen niet automatisch de status van beschermd monument krijgen. Op Urk betekent dit dat de bebouwingskarakteristiek in het dorp (Wijk 1 t/m 8 en Bornholmlaan) vanwege schoonheid en samenhang niet zomaar gesloopt, gewijzigd of verbouwd mag worden. Urk telt 33 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister en 4 gemeentelijke monumenten. Naast het gebouwde erfgoed is er op Urk ook maritiem erfgoed dat de huidige en toekomstige generatie eraan herinnert dat Urk eens een klein vlekje in een grote zee was.

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


Object: Ambtsketen Urk

maker: Kempen en Begeer NV

jaar: ca.1945

Object: Anker

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Bethelkerk

maker: A.T. van Wijngaarden

jaar: 1851 / 1885

Object: Botterschuur

maker:

jaar: begin 20e eeuw

Object: Coupures

maker: Rijkswaterstaat

jaar:

Object: De Oude Bakkerij

maker:

jaar: 1929-1930

Object: Geologisch Reservaat P. van der Lijn

maker:

jaar: 1954

Object: Historisch plankier

maker: Gemeente Urk

jaar: 2015

Object: Het Oude Raadhuis

maker: Johan Frowein

jaar: 1904 / 1905

Object: Kerkje aan de Zee

maker: Johan Samuel Creutz

jaar: 1786

Object: Luchtwachttoren 6K1

maker: M. Zwaagstra

jaar: 1954

Object: Molen en molensloot

maker: Vereinigte Windturbine Werke AG

jaar: 1917

Object: Muntvondst 1955

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: Nautofoon

maker:

jaar: 1952

Object: Oude kerkhof

maker:

jaar: 19e eeuw

Object: Paalscherm

maker: Samuel Creutz / Gemeentewerken

jaar: 1974-1979

Object: Prehistorische vindplaats Urk-E4

maker: Swifterbantmens

jaar: mesolithicum, neolitihcum

Object: Scheepswerf Metz

maker:

jaar: 1862

Object: Smederij

maker:

jaar: ca. 1900

Object: Stadse woningen

maker:

jaar: 1914 -1932

Object: Stormseinpaal

maker: Rijkswaterstaat

jaar: 20e eeuw

Object: Taanketel

maker: Stichting Historische Westhaven Urk

jaar: 2010

Object: Topshoofd en de Reede

maker:

jaar: 1780

Object: Visserswoning

maker:

jaar:

Object: Voormalige Eben-Haëzerkerk

maker: L.H. van Benthum

jaar: 1895

Object: Voormalige pastorie Gereformeerde kerk

maker: H.J. van Werven

jaar: 1906

Object: Voormalige schoenmakerij, voorheen bakkerij

maker:

jaar: ca. 1880

Object: Vuurtoren

maker: Leendert Valk

jaar: 1844

Object: Zeilmakerij

maker:

jaar: 1852