Voormalige pastorie Gereformeerde kerk

Voormalige pastorie Gereformeerde kerk

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 4-22

Maker: onbekend

materiaal: baksteen en andere bouwmaterialen

Jaar: 1906


Beschrijving:

In het voorjaar van 1906 werd door de kerkenraad van de Gereformeerde kerk besloten tot nieuwbouw van de pastorie, die gebouwd werd op de plek waar achtereenvolgens het schoutshuis van Grubbelt Brands, de herberg van Pieter Keuter en het kerkgebouw van de afgescheidenen hebben gestaan. Ds. Gerrit Helmus Albertus van der Vegte (1874-1930), de eerste bewoner van de pastorie, deed op 8 juli 1906 zijn intrede op Urk. Aan hem was de eer om de eerste steen te leggen.

Het karakteristieke en monumentale 'stadse' pand werd in de Neo Renaissance stijl met Art Nouveau details uitgevoerd. De architectuur van de pastorie toont dat stijlinvloeden van het vaste land toentertijd ook doordrongen tot Urk. De symmetrische voorgevel wordt bekroond met een van rode verblendsteen opgemetselde rondboogfries, een rij kleine even hoge bogen die in een horizontale rij met elkaar verbonden zijn. De lisenen zijn van gele verblendsteen, een holle, zeer gladde baksteen met scherpe randen en perforaties. De middentravee is gedeeltelijk verbouwd en heeft een balkon met gedraaide balusters. De segmentvormige vensterbogen op de begane grond zijn voorzien van sierwerk.

Niet iedereen was te spreken over de architectuur van de pastorie. In 'De eilanden Schokland en Urk' door H.J. Moerman (1882-1954) en A.J. Reijers(1867-1943) lezen we het volgende: "Waren we verrukt over het artistieke dorpschoon van het oude Urk, door het nieuwe werden we herhaaldelijk teleurgesteld. […………] En vooral was het ons eene teleurstelling te zien hoe de ongeveer vijftien jaren gebouwde pastorie der Gereformeerde gemeente, klaarblijkelijk uit ruime beurs gebouwd, is opgetrokken in een banalen timmermansstijl, waarbij bovendien nog op zeer hinderlijke wijze ruim gebruik is gemaakt van verglaasde chromaatgele wandtegels. Dit gebouw is wel van de nieuwere dàtgene wat het meest het schoone Urker dorpsbeeld schendt. En die te betreuren feiten komen voort uit de omstandigheid, dat Urk uit een stedebouwkundig oogpunt, gevolg van zijn isolement, aesthetische voorlichting mist".

In de Tweede Wereldoorlog werd de pastorie en de daartegenover liggende huisjes door de Duitse bezetter gevorderd. Ds. Willem Doorenbos, die van 1931 tot 1947 op Urk stond, moest naar een andere woning verhuizen. De laatste bewoner van de pastorie overleed op 27 juni 1957. De pastorie kwam leeg te staan en werd daarna als jeugdgebouw in gebruik genomen. In 1978 werd de voormalige pastorie van de Gereformeerde kerk overgenomen door Hoekstra Makelaars en Assurantie BV.