.

Marknesse

Marknesse

Cultureel erfgoed in Marknesse

Het eerste ontwerp voor het dorpsplan van Marknesse is gemaakt ir. P. Verhagen en dateert van voor 1940. Dit was in de periode waarin het water, de wegen en bruggen moesten worden vastgelegd. Ir. J.C. Pouderoyen maakte in 1943 een tweede ontwerp, maar dit werd afgekeurd omdat één van de kerken, met kerkhof, het dorpsgezicht domineerde. Het uiteindelijke plan is van de hand van ir. Th. G. Verlaan, die in 1947 in dienst trad bij de Directie Wieringermeer. Verlaan maakte in eerste instantie een dorpsplan in cirkelvorm, gebaseerd op het idee van een groene omzoming in de vorm van een ronde vesting. In een toelichting zei hij: "Marknesse werd ontworpen op een zeer onregelmatig stuk grond dat resteert tussen 4 blokken rechthoekig verkavelde grond. Twee kanalen en het tracé van de weg Vollenhove-Emmeloord maakten de situatie niet eenvoudiger, terwijl de plaats van de schutsluis met de brug in de Zwolse vaart reeds vaststond". De beplantingscommissie was echter tegen dit plan, omdat zij vond dat de dorpen in de Noordoostpolder niet afgebakend mochten zijn van de polder, maar in het land moesten uitvloeien. 

Marknesse werd een typisch kruiswegdorp. De dorpenring doorkruist de noord-zuid lopende centraal gelegen brink en de oost-west gerichte groene ruimte waar een gracht doorloopt. De brink wordt in het zuiden afgesloten door de Nederlands Hervormde Kerk, de rooms-katholieke kerk markeert de oostkant van de groene ruimte. Aan de noordkant stond de gereformeerde kerk die inmiddels gesloopt is. De architectuur van de Delftse School is beeldbepalend in het dorp. De woningen zijn overwegend noord-zuid georiënteerd. Bron: Architectuur en stedebouw in Flevoland.

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


Object: dorp B

maker: Directie Wieringermeer

jaar: 1944

Object: Inlaatduiker Waterloopkundig Laboratorium

maker: Dienst der Zuiderzeewerken

jaar: 1958

Object: Kiepkar

maker:

jaar: ca. 1940

Object: Kiepsteiger

maker: Fr.-Gr. Coöp. Suikerfabriek

jaar: 1951

Object: Replica lichtopstand Blokzijl

maker: naar ontwerp van Ubo

jaar: 2008

Object: Waterloopbos

maker: Waterloopkundig Laboratorium

jaar: 1954 - 1990