Ens

Ens

Cultureel erfgoed in Ens. 

Het stedenbouwkundig plan voor Ens werd in 1947 gemaakt door Th. G. Verlaan. Door het regelmatige kavelpatroon ter plaatse kent Ens een vrij recht stramien, waardoor het in zijn plattegrond functionalistischer aandoet dan de andere dorpen die door de Directie Wieringermeer ontworpen zijn. In 1948 werd met de bouw van Ens gestart en de eerste permanente woning werd in het jaar daarna opgeleverd.
 
Ens is ontworpen als een nederzetting rond een centrale ruimte, die gevormd wordt door de Baan, de tot een brinkachtige ruimte verbrede weg naar Kraggenburg. De drie kerken hebben een verspreide ligging binnen het dorp gekregen. Aan de oostzijde van de Baan staat de Gereformeerde kerk. De Rooms-katholieke kerk ligt aan het eind van een haaks op de Baan geprojecteerde tweede brink. De Hervormde kerk staat aan de noordzijde van de Baan aan het omsloten Kerkplein. Aan de Waterkant zijn in 1948 zes, door de Nederlandse regering uit Oostenrijk geïmporteerde, woningen gebouwd die qua vorm en stijl afwijken van de door de Directie Wieringermeer gebouwde woningen in Ens die in de stijl van de Delftse School zijn opgetrokken. In de Petrus Amemeliusstraat staan de eerste woningen in de polder die in strokenverkaveling zijn gebouwd.
 
Ens is vernoemd naar het dorp Ens op het zuidelijk deel van Schokland. Bij het geven van straatnamen heeft men hiermee rekening gehouden. De namen verwijzen naar personen die in de geschiedenis van Schokland een rol hebben gespeeld zoals Petrus Aemilius, de oudst bekende predikant op Schokland van 1598 tot 1601; Gerrit Entsz heer van Schokland in 1470, die vanwege de armoede van de bevolking geen belasting hief; Gillot, de laatste burgemeester van Schokland; E.P. Seidel de eerste burgemeester van Schokland; Antony Edijn, koster en schoolmeester te Ens en Louw Botter, een van de laatste nog in 1950 levende vissers van Schokland.

Klik op de foto om naar de beschrijving te gaan. 


Object: Kiepsteiger Ramspol

maker: Coöp. Beetwortelsuikerfabriek

jaar: ca. 1960

Object: Luchtwachttoren 6K3

maker: M.Zwaagstra

jaar: 1953

Object: R.K. Noodkerk

maker: A.E. Bleys

jaar: 1948-1949

Object: Uitzichttoren N.O.P.

maker: M. Zwaagstra

jaar: 1956/1957

Object: Wegduiker met ronde toog

maker: Directie Wieringermeer

jaar: ca.1950

Object: Wilg

maker:

jaar: 1942
Laaste Update zondag, 04 april 2021