Weegbrug en weeghuisje

Weegbrug en weeghuisje
Weegbrug en weeghuisje Weegbrug en weeghuisje

Plaats: Emmeloord

Locatie: Nagelerweg 2

Maker:

materiaal: baksteen

Jaar: ca. 1950


Beschrijving:

De Noordoostpolder werd gepland en ingericht als nieuw en ideaal landbouwgebied. Het water was destijds een belangrijke transportroute voor de handel en industrie. Alle aan- en afvoer van materiaal en materieel in de polder vond plaats over de kanalen en vaarten. In Emmeloord werd ten zuidenwesten van de stad aan de Urkervaart een industrieterrein met twee havenbekkens aangelegd waar zich omstreeks 1950 aan de landbouw gerelateerde bedrijven vestigden. Voor het wegen van landbouwproducten als aardappelen, graan en stro werd aan de Industrieweg 2 een weegbrug met weeghuisje neergezet. Het weeghuisje staat op een bijna vierkant grondplan, telt één bouwlaag en is opgetrokken in baksteen onder plat dak. De vensters en deur hebben houten kozijnen. Voor het huisje ligt de weegbrug in het wegdek.
 
Een weegbrug is een inrichting waarmee het gewicht van de lading van een voertuig bepaald kan worden. Deze weegbrug werkt volgens het basculesysteem. In de grond bevindt zich een “loshangend” platform waarop men een wagen kan plaatsen. Het gewicht op het weegdek wordt via een hefboommechanisme overgebracht naar de weeginrichting in het bedieningsgebouwtje. Tot begin jaren zeventig van de twintigste eeuw brachten boeren hun landbouwproducten met trekkers en vierwielige landbouwwagens naar de bedrijven op het industrieterrein of de loswal. De beladen wagen werd op het weegdek gereden en in het huisje kon de weegmeester door het verschuiven van contragewichten op het bedieningselement het gewicht aflezen. Het gewicht van de lading wordt bepaald door het voertuig tweemaal te wegen. Eerst in beladen toestand (bruto gewicht) en na het lossen van de vracht in lege toestand (tarra gewicht). Het verschil is het gewicht van de lading oftewel het netto gewicht. Op een weegbriefje werd door de weegmeester het bruto-, tarra- en netto gewicht en het soort van de gewogen goederen vermeld. Aan de hand van het weegbriefje kreeg de aanbieder zijn producten uitbetaald.
 
De weegbrug is nog steeds in gebruik.

Laatste Update woensdag, 01 juli 2020