Meidoornstraat

Meidoornstraat
Meidoornstraat Meidoornstraat Meidoornstraat Meidoornstraat Meidoornstraat Meidoornstraat Meidoornstraat Meidoornstraat

Plaats: Emmeloord

Locatie: Meidoornstraat 1t/m 27

Maker: Directie Wieringermeer

materiaal: diverse bouwmaterialen

Jaar: 1948


Beschrijving:

In 1947 - 1948 zijn in opdracht van de  Directie Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken aan de Meidoornstraat drie rijen woningen gebouwd. De Bouwkundige Afdeling van deze dienst was verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie. De woningen zijn gebouwd in een sobere, aan de Delftse School verwante bouwstijl. Ze zijn opgetrokken in rode baksteen en afgedekt met een zadeldak met rode Hollandse pannen. Op de nok staan respectievelijk 7 en 5 gemetselde schoorstenen.
 
De detaillering van de gevels van het linker blok met zes woningen (1-11) is identiek aan die van de vier woningen (13-19) in het rechtse blok. De indeling van de gevel is symmetrisch. De gevel is voorzien van de oorspronkelijke, binnen een betonnen omlijsting staande houten deuren met drieruits bovenlicht en vensters met nieuwe ramen binnen de oorspronkelijke houten kozijnen, die zijn afgedekt met dunne lateien. De ramen in de vensters op de verdieping zijn eveneens gewijzigd en staan onder rollagen. De gevelrand is voorzien van smalle banden van baksteen. De woningen zijn om en om gespiegeld ten opzichte van elkaar. 
 
Het tussen deze twee blokjes in liggende rijtje van vier woningen heeft ten opzichte van de andere woningen een afwijkende detaillering. De indeling van de gevel is eveneens symmetrisch. De woningen zijn op de begane grond voorzien van binnen een betonnen omlijsting geplaatste vensters met vernieuwde ramen en de binnen een eenvoudige bakstenen omlijsting staande, (op één na) oorspronkelijke houten deuren onder halfronde bovenlichten met radiale roedenverdeling. Op de verdieping per woning vier onder rollagen staande vensters met eveneens vernieuwde ramen. De gevelrand is verlevendigd door middel van decoratieve steensverbanden. Een poort tussen de bouwblokken geeft toegang tot de achtertuinen.
 
De woningen zijn op de rijksmonumentenlijst geplaatst omdat ze van cultuurhistorisch belang zijn als voorbeeld van de sociale woningbouw en de ontwikkeling daarin in de wederopbouwjaren vlak na de Tweede Wereldoorlog.
 
De Meidoornstraat ligt in de bomenbuurt. Bij besluit van Landdrost Smeding van 16 juli 1946 kregen de in aanbouw zijnde straten in de wijk hun naam. Bij hetzelfde besluit werd de straatnaam Lisdoddestraat gewijzigd in Lisdoddelaan. De namen van de Meidoornstraat, de Lijsterbesstraat, de Goudenregenstraat, de Jasmijnstraat, de Lisdoddelaan en de Kastanjelaan zijn ontleend aan de bomen en heesters, die hoofdzakelijk voor de beplanting van deze straten zijn gebruikt.