.

Luttelgeest

Luttelgeest

Cultureel erfgoed in Luttelgeest

Luttelgeest heeft een moeizame planvorming gekend. De ligging ten opzichte van de dorpenring is lange tijd een discussie geweest. Nadat het eerste ontwerp als kruiswegdorp van de Amsterdamse architecten J.C. de Vries en H. van Dijk was afgekeurd, nam de Bouwkundige afdeling van de Directie Wieringermeer in 1948 de planvorming onder leiding van ir. Th. G. Verlaan over. Verlaan maakte meerdere plannen die om uiteenlopende redenen werden afgewezen door de Planologische commissie van de Directie Wieringermeer die in 1947 voor de Noordoostpolder in het leven was geroepen. In deze commissie hadden ook Verhagen en Granpré Molière zitting. In het definitieve plan dat in 1949 werd vastgesteld is Luttelgeest een langswegdorp aan de westzijde van de dorpenring. De dorpenring verbindt de kernen Creil, Bant, Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg, Ens, Nagele, Tollebeek en Espel. De ring is een cruciale dragende structuur die de concentrische opbouw van de Noordoostpolder volgt.

In 1950 werd met de bouw van het dorp gestart. Luttelgeest ligt op het raakvlak van verschillende polderkavelrichtingen tussen de Luttergeestertocht en de Oosterringweg en heeft daardoor een driehoekige plattegrond. De vorm is op dezelfde manier als bij Emmeloord en Marknesse aangepast aan de loop van een waterweg en een hoofdweg. De centrale rug wordt gevormd door de groene as van de Lange Brink en de Brinkweg met aan weerszijden een kerk en aan de westzijde winkels. De haaks hierop geprojecteerde Kamplaan eindigt bij de Katholieke kerk. De groene mantel, die het dorp aan drie zijden omsloot, omvatte scholen, een gymnastieklokaal, een sportveld en een begraafplaats. Tussen de Kamplaan en Luttelgeestervaart werd een klein bedrijventerrein met loswal gerealiseerd. 

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.


Object: Diepvrieshuisje

maker:

jaar: 1958

Object: Klokkenstoel

maker: werkgroep dorpsbewoners

jaar: 1956 / 2023

Object: Kuinderbrug

maker: Directie Wieringermeer

jaar: 1945

Object: Weegbrug en Weeghuisje

maker: Fr.-Gr. Coöp. Suikerfabriek

jaar: 1951