.

Blankenham

Blankenham

Cultureel erfgoed in Blankenham

Bij de aanleg van de Noordoostpolder werd tussen Blokzijl en Lemmer geen randmeer aangelegd. Daardoor grenst het Overijsselse dijkdorp Blankenham direct aan de Noordoostpolder. De kronkelde dijk van de voormalige Zuiderzee vormt een contrast tussen het oude land en het jonge cultuurlandschap. De verbinding tussen Noordoostpolder en vasteland heeft echter vanaf het begin problemen met de waterhuishouding tot gevolg gehad.

In 1418 liet bisschop Frederik III van Blankenheim in het buurtschap 'in den Hamme' een kerk bouwen die gewijd werd aan de H. Nicolaas, de beschermheilige van de zeevarenden. Het nieuwe kerspel werd naar de bisschop vernoemd en kreeg de naam Blankenham. In 1816 werd het middeleeuwse kerkje vervangen door een nieuw kerkgebouw, dat de stormvloed van 1825 overleefde maar in 1892 door een blikseminslag werd getroffen en afbrandde. De huidige kerk, die op een kleine verhoging aan een door dijkdoorbraak onstane kolk ligt, is in 1892-1893 gebouwd in een gemengde eclectische en neorenaissance bouwstijl, naar een ontwerp van architect Wytze Durks de Jong (1852-1911) uit Sloten. In 1989 stond de kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk op instorten. De 400 jaar oude luidklok, die in de toren hing, werd het zwijgen opgelegd omdat door het beieren stenen loskwamen die naar beneden vielen. Als gevolg van de drooglegging van de Noordoostpolder vloeide het water langzaam weg naar de lager gelegen polder. Het grondwater in Blankenham was met een halve meter gezakt waardoor de fundering van de kerktoren 70 cm uit het lood was komen te staan. De kerk verzakte 1 cm per jaar. Al in 1950 had het kerkbestuur bij de overheid aan de bel getrokken voor subsidie om verder verzakken van het kerkgebouw te voorkomen. In 1989 werd de kerk door een architect van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geïnspecteerd. Hij verklaarde bij een stevige wind liever niet in deze kerk te zitten. In 1990 werden onder het bouwwerk, met een hydraulisch systeem, betonplaten gelegd om de toren weer waterpas te krijgen. Ter afronding van de restauratie is de weerhaan op 18 september 1990 op de spits terug geplaatst.

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


Object: Hoogwaterkanon

maker: Lambert Sevart wapenfabriek

jaar: 1817

Object: Kruithuisje

maker:

jaar: 19e eeuw / 1992