.

Kraggenburg

Kraggenburg

Cultureel erfgoed in Kraggenburg

Kraggenburg is te karakteriseren als 'dorpsweidenederzetting'. Het centrum bestaat uit een groene weide waarop zich de openbare voorzieningen als kerken en scholen bevinden. Het dorpsplan is gemaakt door ir. Pieter Hendrik Dingemans (1910-1979) naar aanleiding van de, gedurende de oorlog door 'Groep 32' gehouden prijsvraag 'Dorp aan de Lemstervaart'. 'Groep 32' vond dat het functionalisme in Het Nieuwe Bouwen te ver was doorgeschoten en noemde zich de traditionele functionalisten. De Directie Wieringermeer nodigde Dingemans in 1944 uit het schetsplan verder uit te werken.

Ook al had P.H. Dingemans lessen gevolgd bij Granpré Molière, zijn visie op de ideale nederzetting was niet gebaseerd op ideeën van de Delftse School. De filosofie waarvan zijn plan uitging toonde in sommige opzichten meer verwantschap met die van de aanhangers van het Nieuwe Bouwen zoals blijkt uit zijn ideeën om de kerken bij elkaar in het centrum van het dorp te zetten en zijn gedachten over de keuze mogelijkheden die de bewoners zelf zouden moeten maken t.a.v. bijvoorbeeld hun vrijetijdsbesteding. Grandpré Molière had moeite met de plaatsing van de scholen en kerken op het middenterrein. Volgens hem benadrukte dit juist de onderlinge verdeeldheid. Uiteindelijk vroeg de planologische commissie Dingemans om de centrale ruimte te vergroten en de kerken verder uit elkaar te plaatsen om eventuele problemen te voorkomen. Het ideaalschema van Dingemans werd vertaald naar een veelhoek, waar de verschillende functies werden geordend in een hiërarchisch systeem. In 1948 start de bouw van Kraggenburg. In oktober 1949 konden de eerste 100 woningen betrokken worden. De typische Delftse-School kenmerken als een langgerekte, brinkachtige ruimte, doorgaande wegen door het dorp en subtiele knikken en doorkijkjes ontbreken geheel in Kraggenburg. De architectuur sluit wel aan bij de overige dorpen in de polder. 

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


Object: Hevelhuisje Kadoelen

maker: Theo Leijnse

jaar: 1962

Object: Kiepsteiger

maker: Fr.-Gr. Coöp. Suikerfabriek

jaar: 1951

Object: Lichtopstand Leemvaart

maker: Loodswezen

jaar: 1994

Object: Lichtwachterswoning Oud Kraggenburg

maker: Van Diggelen / Tutein Nolthenius

jaar: 1877

Object: Replica lichtopstand Oud-Kraggenburg

maker:

jaar: 1994

Object: Weeghuisje met weegbrug

maker: Fr.-Gr. Coöp. Suikerfabriek

jaar: 1948