Kiepsteiger

Kiepsteiger
Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Leemkade

Maker: Fr.-Gr. Coöp. Suikerfabriek

materiaal: beton

Jaar: 1951


Beschrijving:

De Noordoostpolder is ingericht in de tijd van de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. De productie van voedsel had de eerste prioriteit. De polder is in eerste instantie aangelegd om het areaal landbouwgrond in Nederland te vergroten. Alle landbouwproducten werden tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw per schip afgevoerd. In de hele Noordoostpolder was goederenvervoer over water mogelijk. De drie hoofdvaarten, de Urker-, Lemster- en Zwolse vaart, en de zijtakken naar de dorpen waren geschikt voor scheepvaart. Aan de buitenrand van ieder dorp werd bij de nabijgelegen vaart een ‘industrieterrein’ met loswal aangelegd. Tot het begin van de jaren zeventig werden deze intensief gebruikt voor het laden en lossen van landbouwproducten.

Kraggenburg werd in 1948 gesticht aan de zuidzijde van de Leemvaart. De vaart is doodlopend en eindigt in een zwaaikom, een plaatselijke verbreding van een vaarwater waar lange schepen kunnen keren. De naam is afgeleid van de beweging die een schip bij deze draai maakt en de vorm van het water. Dankzij de aanwezigheid van de zwaaikom is het dorp voor grotere schepen goed bereikbaar. Aan de oostkant van de Leemvaart is de loswal. De schepen werden doorgaans 'met de kop naar buiten' afgemeerd. Bij Kraggenburg moest het schip dan eerst draaien voor het aan de loswal aanmeerden. De Fries-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek liet bij de loswal een weegbrug met bedieningshuisje bouwen om tijdens de bietencampagne suikerbieten van de leden te wegen voordat deze in een binnenvaartschip werden overgeslagen. Ieder dorp had een bietenagent die het bietentransport coördineerde. Hij zorgde dat op het juiste moment een schip de bieten kwam halen. De suikerfabriek had daarvoor vervoerscontracten met binnenschippers afgesloten. Tevens zorgde de bietenagent ervoor dat er voldoende bieten op de loswal afgeleverd werden zodat de schipper niet lang hoefde te wachten.

Aan het eind van de loswal staat een bijzondere steiger uit de tijd dat de overslag van landbouwproducten nog op de loswal plaats vond. In het Driemaandelijksch bericht betreffende de Zuiderzeewerken 1951, 1e en 2e kwartaal, staat dat voor het bouwen van laadsteigers aan de Kade in Emmeloord, bij Marknesse, Kraggenburg en Ramspol vergunningen zijn verleend voor de Friesch-Groningsche Coöp. Beetwortelsuikerfabriek, te Groningen. De laadsteiger ofwel kiepsteiger zoals die in de binnenvaart genoemd wordt, is een op een oprit gelijkende betonnen constructie die een eind boven en buiten de kade uitsteekt. De trekkercombinaties of vrachtauto's reden achteruit de laadbrug op en kiepten hun lading rechtstreeks in het ruim van het eronder liggende schip. De kiepsteiger werd veelvuldig tijdens de bietencampagne gebruikt, maar ook voor het overladen van andere landbouwproducten zoals graan, aardappelen, penen en uien. De kiepsteiger is niet meer in gebruik. In de loop der jaren werd het bietenvervoer per schip vanuit de Noordoostpolder steeds minder. In 1973 schakelde de Suiker Unie, een fusie van coöperatieve suikerfabrieken in Dinteloord, Groningen, Puttershoek, Roosendaal en Zevenbergen, grotendeels over op de aanvoer van suikerbieten via de weg. Nog maar een kwart van de bieten werd dat jaar per schip afgevoerd. Als gevolg hiervan werden voor de campagne de loswallen in Breskens, Walsoorden, Bruinisse, Raamsdonk, Waddinxveen, Geldermalsen en 11 binnen de Noordoostpolder gesloten. In vijf jaar tijd was het aantal laadplaatsen in Nederland afgenomen van 82 tot 19. In 1977 besloot de directie van de Groninger Suiker Unie dat het bietenvervoer per schip vanaf 1978 afgeschaft zou worden. Vanaf dat jaar werden de suikerbieten rechtstreeks per vrachtwagencombinatie naar de suikerfabriek gebracht. In 2013 werd bekend gemaakt dat de kiepsteiger eigendom is van de gemeente Noordoostpolder.

In Emmeloord, Marknesse en Ramspol zijn ook kiepsteigers te vinden. In Creil, Rutten, Luttelgeest en aan de Kade (tegenwoordig Zuiderkade) in Emmeloord hebben kiepsteigers gestaan, maar die zijn in de loop der jaren verdwenen. Over het algemeen spreekt men in Nederland over een laadsteiger, kiepsteiger of bietensteiger. In de Noordoostpolder daarentegen wordt een kiepsteiger aangeduid als bietenbrug en dat terwijl de uitdrukking 'de bietenbrug op gaan' betekent 'fout gaan', 'verkeerd aflopen', 'in de problemen raken'

Meer lezen over het bietenvervoer in de Noordoostpolder klik hier.