Kiepsteiger

Kiepsteiger
Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Leemkade

Maker: Directie Wieringermeer

materiaal: beton

Jaar:


Beschrijving:

De Noordoostpolder is in eerste instantie aangelegd om het areaal landbouwgrond in Nederland te vergroten. Alle landbouwproducten werden tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw per schip afgevoerd. In de hele polder was goederenvervoer over water mogelijk. De drie hoofdvaarten, de Urker-, Lemster- en Zwolse vaart, en de zijtakken naar de dorpen waren geschikt voor scheepvaart. Aan de buitenrand van ieder dorp werd bij de nabijgelegen vaart een ‘industrieterrein’ met loswal aangelegd. Tot het eind van de jaren zestig werden deze intensief gebruikt voor het laden en lossen van landbouwproducten.

Kraggenburg werd in 1948 gesticht aan de zuidzijde van de Leemvaart. De vaart is doodlopend en eindigt in een zwaaikom. Een zwaaikom is een plaatselijke verbreding van een vaarwater, waar lange schepen kunnen keren. De naam is afgeleid van de beweging die een schip bij deze draai maakt en de vorm van het water. Dankzij de aanwezigheid van de zwaaikom is het dorp voor grotere schepen goed bereikbaar. Aan de oostkant van de Leemvaart is de loswal. De schepen worden doorgaans 'met de kop naar buiten' afgemeerd. Bij Kraggenburg betekent dit dat het schip eerst moet draaien voor het aan de loswal aanlegt. De Fries-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek liet bij de loswal een weegbrug met bedieningshuisje plaatsen.

Aan het eind van de loswal staat een bijzondere kiepsteiger uit de tijd dat de overslag van landbouwproducten nog op de loswal plaats vond. De kiepsteiger is een op een oprit gelijkende betonnen constructie die een eind boven en buiten de kade uitsteekt. De wagens reden achteruit de steiger op en kiepten hun lading rechtstreeks in het ruim van het eronder liggende schip. De kiepsteiger werd veelvuldig tijdens de bietencampagne gebruikt, maar ook voor het overladen van andere landbouwproducten zoals graan, aardappelen, penen en uien. De kiepsteiger is niet meer in gebruik. In de loop der jaren werd het bietenvervoer per schip steeds minder. In 1973 werden 17 laadplaatsen gesloten waaronder 11 binnen de Noordoostpolder. In vijf jaar tijd was het aantal laadplaatsen in Nederland afgenomen van 82 tot 19. Landbouwproducten worden tegenwoordig rechtstreeks vanaf de opslag bij de boerderij per vrachtwagencombinatie naar de afnemer vervoerd.

Op de loswal van Ramspol is ook een kiepsteiger te vinden. Ook in Emmeloord heeft aan de Zuiderkade een kiepsteiger gestaan. Toen de kiepsteiger gesloopt werd is de oprit gebruikt als landhoofd voor de fietsbrug naar de wijk de Zuidert. Een kiepsteiger wordt ook wel aangeduid als laadbrug. Dit is een onjuiste benaming. Een laadbrug kan tegen het (dijk)talud geplaatst zijn terwijl een kiepsteiger op een loswal of kade is gebouwd.

Laatste Update dinsdag, 06 november 2018