Kiepsteiger Ramspol

Kiepsteiger Ramspol
Kiepsteiger Ramspol Kiepsteiger Ramspol Kiepsteiger Ramspol Kiepsteiger Ramspol Kiepsteiger Ramspol

Plaats: Ens

Locatie: Zwartemeerdijk

Maker: Coöp. Beetwortelsuikerfabriek

materiaal: beton

Jaar: ca. 1960


Beschrijving:

De Noordoostpolder is ontworpen in een tijd dat Nederland nog nauwelijks auto's kenden en al helemaal geen tractoren. In de landbouw werd het werk verricht met behulp van paarden en mankracht. Tussen 1948 en 1952 kwamen dankzij de Marshallhulp de eerste tractoren naar de Noordoostpolder. Veel West-Europese landen ontvingen Amerikaanse steun uit het zogenaamde Marshallplan, dat officieel het European Recovery Program (ERP) heette. Het Marshallplan was een soort Amerikaanse ontwikkelingshulp voor landen die in de Tweede Wereldoorlog ernstig hadden geleden. De hulp was gebaseerd op een plan dat genoemd werd naar de bedenker ervan, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George Marshall (1880-1959). De mechanisatie van de landbouw verliep na de komst van de tractoren in een hoog tempo. 

De suikerbieten werden steeds vaker vanaf de akker met trekkercombinatie of vrachtwagen naar de loswal gebracht. Daarom werd rond 1960 op de loswal bij Ramspol een kiepsteiger gebouwd, een op een oprit gelijkende betonnen constructie die een eind boven en buiten de kade uitsteekt. De trekkercombinatie of vrachtauto stak achteruit de kiepsteiger op en kiepte de goederen rechtstreeks in het ruim van het eronder aangemeerde binnenschip. Bij Ramspol konden grote binnenvaartschepen geladen worden. Dat was in de polder niet mogelijk omdat in de sluizen slechts schepen van 300 ton (Urk 400 ton) geschut konden worden. In de loop der jaren werden steeds minder bieten per schip de Noordoostpolder uitgevoerd. Vanwege de groeiende aanvoer werd de capaciteit van de los-installatie bij Ramspol langzamerhand onvoldoende. Daarom nam de Suiker Unie in oktober 1969 bij Lemmer een nieuwe los-installatie in gebruik. De bieten uit het noordelijk deel van de polder gingen vanaf die tijd naar Lemmer, die uit de zuidelijke helft naar Ramspol of Schokkerhaven. In 1977 deelde de directie van de Groninger Suiker Unie mee dat het bietenvervoer per schip afgeschaft zou worden. Vanaf 1978 werden alle suikerbieten rechtstreeks per vrachtauto naar de fabriek gebracht waardoor de kiepsteiger zijn functie verloor. Bron: Friese Koerier.

De loswal ligt in de zuidelijke ringdijk en maakt onderdeel uit van de primaire waterkering. De steiger op de loswal is nog één van de vier overgebleven kiepsteigers die ten behoeve van de overslag van bulkgoederen zoals graan, suikerbieten en aardappels gebouwd zijn. Ook in EmmeloordKraggenburg en Marknesse zijn nog kiepsteigers te vinden. In Marknesse, Creil, Rutten, Luttelgeest en aan de Kade (tegenwoordig Zuiderkade) in Emmeloord hebben kiepsteigers gestaan maar die zijn in de loop der jaren allemaal verdwenen. De kiepsteiger Ramspol maakt onderdeel uit van de geschiedenis van de Noordoostpolder en houdt een stukje historie levend. Een kiepsteiger of bietensteiger wordt in de Noordoostpolder aangeduid als bietenbrug en dat terwijl de uitdrukking 'de bietenbrug op gaan' niet veel goeds betekent; je raakt in de problemen.

Ramspol is het punt waar de Noordoostpolder en Kampereiland elkaar bijna raken. Voor de inpoldering van Noordoostpolder was Ramspol een bijna 6 ha groot onbedijkt eilandje in de Zuiderzee voor de kust van Overijssel. Het eilandje was vernoemd naar Dr. Everhard Ram, geneesheer in Kampen, die op 2 februari 1614 in Steenwijk werd geboren. Dr. Ram was van 1654 tot 1681 burgemeester van Kampen. Daarnaast was hij van 1675 tot 1677 namens Kampen gedeputeerde van de Staten-Generaal van Overijssel onder de Republiek en van 1677 tot zijn dood in 1681, gedeputeerde namens Overijssel en Kampen van de Staten Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën. Het tweede lid van de naam Ramspol is afgeleid van het begrip pol, een benaming in het oosten van het land voor kleine hoogte, zandheuveltje, eilandje. In Friesland wordt het begrip pol gebruikt voor onbedijkte aanwassen in zee. Door de aanleg van een 800 m lange krib, een korte stenen dam, werd het eiland Ramspol in 1852 met Kampereiland verbonden.

Tijdens de ontginning van de Noordoostpolder was Ramspol een ideale plek voor de vestiging van een barakkenkamp voor de polderwerkers. De Directie Wieringermeer bouwde werkkamp Ramspol dat van 10 november 1941 tot 23 september 1949 in gebruik was. Aanvankelijk vond de verbinding met Kampereiland plaats met een pont over het Ramsdiep en een baileybrug over de Ramsgeul. Van 1948 tot 2010 zorgde een basculebrug voor de oeververbinding. Het gehucht in de Noordoostpolder met slechts enkele woningen en boerderijen, direct naast de Ramspolbrug, wordt tegenwoordig samen met de brug en balgstuw Ramspol genoemd.