Wilg

Wilg

Plaats: Ens

Locatie: Schokkerringweg - N50

Maker:

materiaal: wilg

Jaar: 1942


Beschrijving:

Op 9 september 1942 was het waterpeil in de Noordoostpolder gezakt tot 4,40 m onder NAP en kwamen de laagste delen van de polder voor het eerst boven water. Die dag viel de Noordoostpolder officieel droog. Omdat de zeebodem in het zuid-oosten hoger ligt viel dit gedeelte van de polder al in het najaar van 1941 droog. Na het droogvallen trokken de landmeters de drassige polder in om het nieuwe land in te meten. Tegen het wegzakken in de modderige bodem droegen ze trippen (plankjes) onder hun laarzen. Om toekomstige tracés van wegen en waterlopen te markeren gebruikten de landmeters piketpaaltjes van wilgenhout. De term is afgeleid van het Franse woord 'piquet', dat gepunt paaltje betekent. De vers gesneden staken werden de grond ingeslagen en verwijderd toen het werk klaar was..

Op de hoek van de Kamperweg en de Sloefweg, bij viaduct De Misthoorn, was men dat vergeten. Het piketpaaltje was in 1942 gebruikt bij het uitzetten van de voormalige Kamperweg tussen Emmeloord en Kampen. Het paaltje schoot wortel en groeide uit tot een schietwilg. De botanische naam voor schietwilg is Salix Alba. Salix is een van oorsprong Keltisch woord, Sal betekent nabij en lis is water. Alba komt van het Latijnse woord Albus wat wit betekent en een verwijzing is naar de witte haartjes op het blad. Toen de Kamperweg in 1999 omgevormd werd tot N50 moest deze 'oudste' boom van Noordoostpolder wijken. De boom werd vlakbij Ens neergelegd, waardoor een heel wilgenbosje is ontstaan. Toen de werkzaamheden afgerond waren is de wilg in december 2012 voor de tweede keer verplaatst. Hij is geplant bij de kruising Schokkerringweg (N352) / N50. Alhoewel de wilg niet als een boom oogt is het misschien wel de oudste boom die in Flevoland staat. Bron: bomenbieb.nl en Omroep Flevoland

Ook bij de kruising Zwartemeerweg - Paardenweg staat ook een monumentale wilg die uit een piketpaaltje is gegroeid.