.
Category-CSS-based-plannen NW

Inrichting, naamgeving en gemeentewording

Inrichting, naamgeving en gemeentewording

Inrichting.

In 1932 verscheen een gezamenlijke nota van de Dienst der Zuiderzeewerken en de Directie Wieringermeer onder de titel: 'Het Algemeen Plan voor de droogmaking van de Noordoostelijke Polder'. Het parlement gaf in 1936 zijn goedkeuring voor de aanleg van de tweede IJsselmeerpolder. Het eerste woonkernenplan voor de polder uit 1937, onderdeel van het verkavelingsplan, ging uit van een centrum met streekverzorgende functie en met dorpen eromheen. In eerste instantie vijf dorpen op onderlinge afstand van 8 kilometer. Vanaf 1938 werkte Ir. Frederik Lambertus van der Bom (1902-1994), sinds 1925 in dienst bij de Dienst der Zuiderzeewerken, aan het bewoningsplan dat sterk geïnspireerd was op de centrale-plaatsen-theorie van de Duitse geograaf Walter Christaller. Hij ontwikkelde in 1933 een theorie die inzicht geeft in de wijze waarop nederzettingen met verschillende maten van centraliteit ten opzichte van elkaar verspreid liggen. De hiërarchie gaf hij wetmatig en meetkundig weer middels een regelmatige zeshoek in de vorm van een honingraat.

In maart 1939 legde Johannes Antonius Marie van Buuren (1884-1970), minister van Waterstaat, het verkavelingsplan voor de Noordoostelijke Polder vast. Het gepubliceerde plan was het resultaat van samenwerking tussen de Dienst der Zuiderzeewerken, de Directie Wieringermeer en de architecten Marinus Jan Grandpré Molière (1883-1972), Pieter Verhagen (1882-1950) en Albert J.Th. Kok (1872-1941). In het plan trokken drie stervormige op Urk, Lemmer en de Voorst gerichte hoofdkanalen duidelijk de aandacht, evenals de hoofdas Lemmer-Ramspol. Bovendien was nog een tweede oost-west lopende as aanwezig van Urk naar Vollenhove en Blokzijl. Het kruispunt van deze assen viel samen met de splitsing van de hoofdkanalen. Hier zou de centrumplaats dorp A verrijzen. Daarnaast waren nog vijf regelmatig om de hoofdplaats verdeelde kleinere dorpen ontworpen die voorlopig met B t/m F werden aangeduid. In het plan was voor Kuinre een belangrijke voorzieningstaak weggelegd. Daarvoor zou het dorp in de polder worden uitgebreid

Klik op een plaatje om verder te gaan.


Eerste suggesties

Zes-dorpenplan

Tien-dorpenplan

Aardrijkskundige namen

Gemeentelijke indeling