.

Bant

Bant

Cultureel erfgoed in Bant

Het verkavelingplan voor de Noordoostpolder uit 1937 ging uit van een krans van 5 dorpen rondom het centrum Emmeloord en verspreid een aantal gehuchten voor landarbeiders. Later werd het aantal dorpen bijgesteld naar zes, zeven en uiteindelijk tien dorpen. Bant ontstond toen de Directie Wieringermeer van een zeven-dorpen-plan overstapte naar een tien-dorpen-plan. Bant werd ontworpen omdat in het grote gebied ten noorden van Emmeloord een woon- en verzorgingskern nodig was. Het stedenbouwkundig plan is van ir. Th. G. Verlaan. De architectonische verschijningsvorm is typerend voor de door de Directie Wieringermeer ontworpen dorpen.

De eerste woningen verrezen in 1951. Bant is gesitueerd nabij het kruispunt van de dorpenring en de doorgaande weg van Emmeloord naar Lemmer. Opvallend was dat Bant een langerekt dorp werd zonder doorgaand verkeer. Bant is dan ook een zogeheten langswegdorp. De centrale brink, Het Midden, staat haaks op de weg Emmeloord-Lemmer die de groene ruimte doorkruist. Bant is het enige polderdorp dat niet aan het vaarwater is gelegen, derhalve kwam het industrieterrein met de loskade op enige afstand van het dorp te liggen. In de eerste helft van 1951 werd aan de Friesch-Groningsche Coöp. Suikerfabriek te Groningen een vergunning verleend voor het bouwen van een weegbrug bij de loskade.

Het cultureel erfgoed van Bant kunt u vinden in het Kuinderbos en omgeving. Klik op de foto's voor de beschrijving.

 


Object: Aquaduct

maker: Directie Wieringermeer

jaar: 1953

Object: Burchten van Kuinre

maker:

jaar: ca. 1165, 1204 en 1378

Object: Kuinderschans

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: Meetstoel

maker: Staatsbosbeheer

jaar: 2021

Object: Oude haven Kuinre

maker:

jaar: 1743

Object: Verdronken dorp Fenehuysen

maker:

jaar: 1100-1400