.

Creil

Creil

Cultureel erfgoed in Creil

Het verkavelingplan voor de Noordoostpolder uit 1937 ging uit van een ring van 5 dorpen rondom de centrumplaats Emmeloord. In 1946 viel de beslissing dat de krans van dorpen rond Emmeloord zou worden uitgebreid tot tien dorpen. De gehuchten Kraggenburg, Bant, Tollebeek en Creil werden tot dorp gepromoveerd, waarna enkele van de andere vijf dorpen iets werden verplaatst. De Bouwkundige Afdeling van de Directie Wieringermeer ontwierp de dorpsplannen voor Bant, Creil, Luttelgeest, Ens en Marknesse. Zij vertonen de kenmerken van de Wieringermeerdorpen: het assenkruis als basisstramien, een centraal plein, de poortwerking van de hoofdstraat en het verstrooien van de beeldbepalende elementen zoals scholen en kerken.

Dit was het eerste door de Bouwkundige afdeling van de Directie Wieringermeer ontworpen dorp waarbij de bebouwing door een verkeersweg werd doorsneden. Architect en planoloog Wieger Bruin (1893-1971) had deze doorsnijding in de Noordoostpolder al toegepast in zijn dorpsplan voor Rutten. Blijkbaar vond de Planologische Commissie dit zo’n goed idee dat het eerste plan van ir. Th. G. Verlaan voor Creil, waarbij het dorp tussen de Creilervaart, de Westerringweg en de Noorderringweg zou komen, werd afgekeurd. De commissie stelde voor het dorp te verplaatsen zodat het wel doorsneden zou worden door de noord-zuid lopende dorpenring, de Galemalaan. De centrale ruimte, de Graaf Florislaan wordt door deze as in tweeën gedeeld. De Protestantse kerk en de Rooms-katholieke kerk zijn aan weerszijden van de dorpsbrink gesitueerd. De Gereformeerde kerk werd haaks hierop gebouwd, aan het noordeinde van de Galamalaan. Een ander nieuw aspect was dat Verlaan het verschil tussen huizen voor landarbeiders en middenstanders liet varen.

Met de bouw van Creil werd in 1953 begonnen. Begin september 1954 konden de eerste bewoners hun woning aan de Hertogstraat betrekken. 

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


Object: Klokkenstoel

maker: Jan Kuipers

jaar: 1958 / 2001

Object: Loswallen en zwaaikommen

maker: Directie Wieringermeer

jaar: 1953

Object: Rotterdamse Hoek

maker: Loodswezen

jaar: 1950