Rutten

Rutten

Cultureel erfgoed in Rutten

Rutten was het tweede dorp dat niet uit de koker van de Bouwkundige afdeling van de Directie Wieringermeer komt. Architect en planoloog prof. Wieger Bruin (1893-1971) ontwierp in 1952 het dorpsplan. Rutten ligt op het kruispunt van de weg Creil/Lemmer en Meerweg/Plantsoenweg. In het zuidoosten werd het dorp afgesneden door de knik van de Ruttense Vaart. Rondom de kruising is een dorpsplein gecreëerd waar prof. Bruin de kerken, winkels en openbare gebouwen had gepland. Uiteindelijk zijn niet alle kerken op het plein geplaatst. De protestantse kerk kwam aan het kruispunt te staan, terwijl de gereformeerde kerk een ondergeschikte plaats kreeg toebedeeld. De rooms-katholieke kerk en school kregen een plek aan de oostelijke rand van het dorp. De christelijke school staat in de zuidelijke hoekpunt van Rutten. Door de kruising werd het dorp opgedeeld in vier sectoren. De sector in het zuidoosten bij de vaart liet prof. Bruin onbebouwd en fungeerde als groen, recreatief gebied. In de andere drie sectoren kwamen hoofdzakelijk rijtjeshuizen met de achterkanten tegenover elkaar geplaatst rondom een groot rechthoekig grasveld. Het dorp keert zich af van de polder, maar wordt tegelijkertijd door verschillende wegen met de polder verbonden. Het dorpsplan was een combinatie van verschillende oudere en nieuwere stedenbouwkundige elementen. Het oude beeld van wegenkruisdorp en een opzet van rijtjeshuizen rondom een groene strook met het nieuwe idee van de groene centrale ruimte met de kerken.

Klik op de foto voor de beschrijving.

 

Object: Inlaatduiker

maker: Dienst der Zuiderzeewerken

jaar: 1950-1951

Object: Muntvondst NA31

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: Zwaaikom Polenweg

maker: Dienst der Zuiderzeewerken

jaar: 1940