Inlaatduiker

Inlaatduiker

Plaats: Rutten

Locatie: Noordermeerdijk

Maker: Directie der Zuiderzeewerken

materiaal:

Jaar: ca. 1953


Beschrijving:

In het dijklichaam van de Noordermeerdijk bevindt zich een zogenaamd inlaatwerk. De inlaatduiker, of kortweg inlaat, is omstreeks 1953 gebouwd om water uit het hoger gelegen IJsselmeer in de polder te brengen. Al bij de aanleg van de Noordoostpolder was duidelijk dat in dit deel van de polder een wateraanvoersysteem tot op kavelniveau nodig zou zijn om de agrarische functie mogelijk te maken. In de noordwest- en westkant komt veel zoute kwel voor. Hierdoor is het water in de tochten voor een aantal gewassen niet of minder geschikt voor beregening. Daarom wordt IJsselmeerwater rechtstreeks voor beregening aangevoerd of voor doorspoeling van tochten waarna beregening uit de tochten wel mogelijk is. Het wateraanvoersysteem staat los van het waterafvoersysteem dat bij de inrichting van de Noordoostpolder werd aangelegd.

De betonnen inlaatduiker is voorzien van terugslagkleppen zodat het water slechts in één richting kan stromen. De duiker heeft een scheidingswand om water in te laten in twee verschillende peilgebieden. Per peilgebied zijn peilbesluiten vastgesteld, die aangeven binnen welke marges het peil gehandhaafd dient te worden. De inlaat voorziet zowel het westelijk- als het oostelijk deel van het noordelijk wateraanvoergebied van goed en voldoende water. Het inlaatwerk zorgt ervoor dat het water gecontroleerd de polder in loopt.

De inlaatduiker behoort tot het watererfgoed van de Noordoostpolder en heeft een hoge cultuurhistorische waarde omdat het in het wateraanvoersysteem een opvallend object is door de aanwezigheid van een scheidingswand. De inlaat heeft nog zijn oorspronkelijke uiterlijke vorm. Natuurlijke opslag van bomen en struiken markeren de ligging van het object in het landschap, waardoor de locatie van grote afstand zichtbaar is. Bron: Rapport; Inventarisatie watererfgoed Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

 

Laatste Update zondag, 14 april 2019