Kiepsteiger

Kiepsteiger
Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger Kiepsteiger

Plaats: Emmeloord

Locatie: Industrieweg 49-51

Maker:

materiaal: beton

Jaar: ca. 1960


Beschrijving:

In de begin jaren van de Noordoostpolder vond de handel via het water plaats. Alle aan- en afvoer van materiaal en materieel in de polder vond over de vaarten plaats. In opdracht van het Centraal Bureau werd in 1948-1949 tussen de Urkervaart en de Industrieweg een bedrijfsgebouw met woning gerealiseerd. Het Centraal Bureau, dat in 1962 zijn naam veranderde in Cebeco, was één van de grootste centrale coöperatieve verenigingen. Naast dat het bedrijf lokale coöperatieve boerenaankoopverenigingen ondersteunde bij hun aankoop van meststoffen, kocht het bedrijf grondstoffen in voor veevoeder en verzorgde het ook de verkoop van de producten van boeren en tuinders. 

De boeren brachten in eerste instantie hun producten met paard en wagen naar het Centraal Bureau. Vanaf halverwege de jaren 1950 gebeurde dat meer en meer met tractoren en kleine vrachtauto's. Het gebouw was tweezijdig georiënteerd, zowel op de weg als op het water. Een overblijfsel uit de tijd dat het vervoer van produkten voornamelijk over het water plaatsvond is nog te vinden bij landbouwmechanisatiebedrijf Mecha-service, dat tegenwoordig in het voormalig pand van Cebeco gevestigd is. In de hoek van het terrein staat aan de Urkervaart een bijzondere kiepsteiger, een op een oprit gelijkende betonnen constructie die een eind boven en buiten de kade uitsteekt. De kiepsteiger werd gebruikt voor de overslag van landbouwproducten zoals graan, aardappelen, penen en uien. De trekkercombinaties of vrachtauto's reden achteruit de steiger op en kiepten hun lading rechtstreeks in het ruim van het eronder liggende schip. Voordat de lading in het ruim gestort werd, was de beladen wagen of kiepauto op de weegbrug gewogen. 

Ook in Creil, Rutten, Luttelgeest en aan de Kade (tegenwoordig Zuiderkade) in Emmeloord hebben kiepsteigers gestaan, maar die zijn in de loop der jaren verdwenen. In de Noordoostpolder zijn vier kiepsteigers bewaard gebleven. De andere drie zijn te vinden in MarknesseKraggenburg en bij Ramspol. De kiepsteigers houden een stukje historie levend en behoren tot het watererfgoed van de polder. Over het algemeen spreekt men in Nederland over een kiepsteiger of bietensteiger. Maar in de Noordoostpolder noemt men een kiepsteiger een bietenbrug en dat terwijl de uitdrukking 'de bietenbrug op gaan' niet veel goeds betekent. Volgens de site onzetaal.nl is de bietenbrug in de uitdrukking een brug waarover boeren met hun karren met bieten heen reden. Zo’n brug werd glad doordat er soms bieten van de kar af vielen die vervolgens werden platgereden. Wie zo’n brug op wilde gaan, kon uitglijden. Dat kan in figuurlijke zin dan ‘in de problemen raken’ zijn geworden. Een andere verklaring is, volgens dezelfde website, dat de bietenbrug eigenlijk een weegbrug is. Als inderdaad oorspronkelijk een ‘bietenweegbrug’ bedoeld is, is niet duidelijk waarom de bietenbrug op gaan zo’n negatieve figuurlijke betekenis heeft gekregen.

 

Laatste Update dinsdag, 08 december 2020