Flatgebouwen Lange Dreef

Flatgebouwen Lange Dreef
Flatgebouwen Lange Dreef Flatgebouwen Lange Dreef

Plaats: Emmeloord

Locatie: Lange Dreef

Maker: Directie Wieringermeer

materiaal: diverse bouwmateralen

Jaar: 1952


Beschrijving:

Het oorspronkelijke plan voor Emmeloord bestaat uit lange en rechte lijnen, passend bij het karakter van de polder. Deze lange lijnen zijn terug te vinden in de lange woonstraten, met lange bouwblokken van aaneengeschakelde woningen. Om het stedelijk karakter van de centrumstad te versterken hadden de ontwerpers langs de belangrijkste verkeersassen hogere bebouwing gepland. 
 
Aan de noordzijde van de Lange Dreef verrezen in 1952 typische wederopbouw flats die ontworpen zijn door de Bouwkundige afdeling van de Directie Wieringermeer. In de architectuur is een vermenging zichtbaar van traditionalistische en modernistische vormentaal. De portiekflats getuigen van een buitengewone soberheid, gekoppeld aan zorgvuldige degelijkheid. Deze soberheid werd ingegeven door financiële overwegingen, maar ook werd er gezocht naar architectonische aansluiting bij de architectuur van het oude land. De strakke indeling van de in rode baksteen opgetrokken gevel is gecombineerd met een flauw hellend zadeldak dat gedekt is met rode pannen. De betonnen venster- en deuromlijstingen vormen een sobere versiering. De trappenhuizen zijn herkenbaar door afwijkend metselwerk en uitkragingen uit de gevel. De bakstenen schoorstenen en de balkons zijn beeldbepalend. 
 
De flats bestaan uit 'twee-op-één-woningen, waarbij de 6 m diepe en 18,79 m brede woningen op de begane grond ieder bekroond worden door twee maisonettes. Een maisonnette is een woning in een groter gebouw, zoals een flat, waarbij woonkamers en slaapkamers elk op een afzonderlijke verdieping liggen. Dit in tegenstelling tot een appartement dat maar één verdieping heeft. De naam is afgeleid van het Franse woord maison wat huis betekent. 
 
In juli 2015 is gestart met groot onderhoud aan de flatgebouwen. Naar ontwerp van 19 het atelier architecten uit Zwolle worden de flats voorzien van een nieuwe buitenschil. De bijzondere flatgebouwen krijgen nieuwe gevels, nieuw metselwerk, nieuwe kozijnen, nieuwe balkons en nieuwe daken. Daarbij is het de bedoeling dat de uitstraling en het karakter van de flats behouden blijven.