Belgische barak

Belgische barak
Belgische barak Belgische barak

Plaats: Emmeloord

Locatie: Sportlaan

Kunstenaar:

Materiaal: hout

Jaar: 1947


Beschrijving:

Na de drooglegging van de Noordoostpolder werden vanaf 1942 de eerste cultuurboerderijen in het oostelijk deel van de polder gebouwd. Deze boerderijen waren volledig geënt op de boerderijen uit de Wieringermeer. Na de oorlog werd al snel duidelijk dat het enorme bouwprogramma met de traditionele bouwwijze onmogelijk gehaald kon worden. De eerste landbouwbedrijven in de Noordoostpolder werden eind 1947 in pacht uitgegeven door de Afdeling Domeinbeheer. De Staat was verantwoordelijk voor het stichten van de gebouwen, in korte tijd moest een groot aantal onderkomens worden gebouwd.

Vanwege gebrek aan bouwmaterialen en geschoolde bouwvakarbeiders was het onmogelijk om op de te verpachte percelen direct definitieve boerderijen te bouwen. Om in 1947/1948 toch de bedrijfsvoering te kunnen starten werden houten noodgebouwen gerealiseerd, die in eerste instantie door veel van de eerste pachtersgezinnen zowel werden gebruikt om het vee in onder te brengen als om in te wonen. De benodigdheden voor deze noodvoorzieningen werden aangevoerd uit België en waren afkomstig van legerbarakken uit krijgsgevangenkampen, vandaar de naam 'Belgische barak'. In 1948 werden geïmporteerde houten prefab-woningen, de zogenaamde Oostenrijkse woningen, bij deze Belgische barakken gebouwd. Vanaf de jaren 1950 werden de 100 gebouwde schuren langzaamaan vervangen door schokbetonnen schuren van het bedrijf N.V. Schokbeton uit Kampen.

Aan de Sportlaan staat de nog enige overgebleven 'Belgische barak' in de Noordoostpolder. De schuur staat op een rechthoekig grondplan. De gevels zijn opgetrokken uit bruin geschilderde staande planken. Het authentieke gebouw heeft één bouwlaag en een licht hellend zadeldak. Vanuit deze, door de Directie Wieringermeer geplaatste schuur, werd eind jaren 40 de beplanting in de polder gerealiseerd. De Directie besteedde het beplantingsplan in 1942 uit aan de Afdeling Landschapsverzorging van Staatsbosbeheer, die landschapsarchitect prof. J.T.P. Bijhouwer vroeg als beplantingsadviseur. In 1943 werd een beplantingscommissie opgericht die bestond uit leden van de Directie Wieringermeer, de Dienst der Zuiderzeewerken, Staatsbosbeheer en de stedenbouwkundig adviseurs  M.J. Grandpré Molière en P. Verhagen. Deze commissie werkte het algemeen beplantingsplan uit dat op 3 januari 1948 door de minister werd goedgekeurd. Landschapsarchitect Piet Kelder (1922-2015) werkte van 1948-1962 aan de realisatie van het plan en de daadwerkelijke aanplant.

In 2021 is de Belgische Barak gerenoveerd en ingericht als natuureducatie centrum. IVN Noordoostpolder maakt samen met de projectgroep Voedselbos Emmeloord en Stichting Huttenbouw Noordoostpolder gebruik van de barak die in het Voedselbos staat. Voedselbos Emmeloord is een project van Stichting Pioniers van de Toekomst die in samenwerking met IVN Noordoostpolder, Landschapsbeheer Flevoland, Aeres Emmeloord en bijenvereniging Noordoostpolder-Urk vanaf begin 2019 een deel van het Emmelerbos, dat vanwege de essentakkensterfte kaal was, heeft omgetoverd tot een voedselbos ter grootte van 6 hectare. Het omvormen van het bos is in oorsprong een initiatief van een aantal studenten van Aeres die in 2016 een plan hadden gemaakt om de diversiteit in het bos te vergroten. De gemeente Noordoostpolder en subsidie vanuit Leader maakte het voedselbos mogelijk, tezamen met sponsoring, crowdfunding en de inzet van vele vrijwilligers. Voedselbos Emmeloord werd op 8 oktober 2020 officieel geopend door wethouder Marian Uitdewilligen.