Hevelhuisje Kadoelen

Hevelhuisje Kadoelen
Hevelhuisje Kadoelen Hevelhuisje Kadoelen Hevelhuisje Kadoelen Hevelhuisje Kadoelen Hevelhuisje Kadoelen Hevelhuisje Kadoelen

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Kadoelerdijk nabij Kadoelerweg

Maker: Theo Leijnse

materiaal: baksteen

Jaar: 1962


Beschrijving:

De Noordoostpolder is aangelegd zonder randmeren. Naast waterafvoer via de gemalen Buma, Smeenge en Vissering zorgt Waterschap Zuiderzeeland ook voor aanvoer van water van buiten de polder omdat in de sloten, tochten en vaarten niet te weinig water mag staan. Wateraanvoer is een belangrijke component van de waterbalans van de polder. Al bij de aanleg was duidelijk dat in een deel van de Noordoostpolder een wateraanvoersysteem tot op kavelniveau nodig zou zijn om de agrarische functie mogelijk te maken. Dit wateraanvoersysteem werd in 1953 gerealiseerd. Het water wordt aangevoerd voor onder andere droogtebestrijding, nachtvorst, doorspoeling en peilhandhaving. Voor de wateraanvoer in de polder is op 8 locaties een inlaatwerk en op 7 plaatsen een hevel aangebracht om water van buiten de polder in te brengen. De zogenaamde wateraanvoergebieden bevinden zich voornamelijk in de noord- en westhoek en langs de oost- en zuidrand van de Noordoostpolder. Vooral aan de noordwest- en westkant komt veel zoute kwel voor. Hierdoor is het water in de tochten voor een aantal gewassen niet of minder geschikt voor beregening. Hier wordt IJsselmeerwater rechtstreeks voor beregening aangevoerd of voor doorspoeling van tochten waarna beregening uit de tochten wel mogelijk is. Het aanvoersysteem in de oostrand is nodig voor droogtebestrijding. Hier vormen de zandige ondergrond en de hoogteverschillen een ongunstige landbouwkundige uitgangssituatie.
 
Omdat de Kadoelerdijk een primaire waterkering is mocht de wateraanvoer niet door de dijk maar moest over de dijk plaatsvinden. Daarvoor was een hevelpomp nodig. In 1962 kreeg de toen net in de weg- en waterbouwkunde afgestudeerde ir. Theo Marinus Leijnse (1941-2017) opdracht van zijn vader Abraham Leijnse, hoofd water en wegen bij Zuiderzeewerken, om een hevel te ontwerpen. Het huisje werd gebouwd door aannemersbedrijf Frans Leijnse B.V., het bedrijf van Theo's oudste broer. Het hevelhuisje op de Kadoelerdijk is een traditioneel uit baksteen opgetrokken gebouwtje op een rechthoekig grondplan. De gevels zijn gemetseld in halfsteensverband. Het gebouwtje staat onder een flauw lessenaarsdak. De hevel dient om water uit het Vollenhoverkanaal in te laten in een 71 ha groot gebied dat door de zandige bodem onderhevig is aan aanzijging, het 'weglekken' van water door de doorlatende zandbodem. In het huisje staat een Nash Hytor vacuümpomp uit de Verenigde Staten voor de aandrijving van de hevel. De bijzondere pomp is in het kader van het Marshallplan naar de Noordoostpolder gekomen waar hij eerst in een gemaal stond. Veel West-Europese landen ontvingen Amerikaanse steun uit het zogenaamde Marshallplan, dat officieel het European Recovery Program (ERP) heette. Het Marshallplan was een soort Amerikaanse ontwikkelingshulp voor landen die in de Tweede Wereldoorlog ernstig hadden geleden. De hulp was gebaseerd op een plan dat genoemd werd naar de bedenker ervan, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George Marshall (1880-1959).
 
De electrische vacuümpomp zuigt de lucht uit de hevelleiding waardoor het water uit het hoger gelegen kanaal op eigen kracht naar de lager gelegen polder stroomt. Het hevelgebouwtje is één van de twee originele bakstenen hevelhuisjes in de Noordoostpolder waardoor het een belangrijke plaats inneemt binnen de reeks waterstaatkundige gebouwen in Flevoland. In 2016 is het huisje aangewezen als watererfgoedobject. Het drukt de bijzondere cultuuurhistorische waarde uit van het wateraanvoersysteem in de polder en heeft ensemblewaarde omdat het onderdeel uitmaakt van dit aanvoersysteem.
 
Op 30 januari 2015 werd, in het bijzijn van Theo Leijnse, op de muur van het gebouwtje een gedenkplaat aangebracht. Sindsdien heet het hevelhuisje de 'Leijnse-Hevel'. Bekijk hier een filmpje over het hevelhuisje.
 
De oude hevel was wat betreft installatie sterk verouderd en onderdelen zijn niet meer beschikbaar. Daarom heeft Waterschap Zuiderzeeland in de periode 31 augustus t/m oktober 2020 op 100 meter van de 'Leijnse-Hevel' een nieuwe geautomatiseerde hevel Kadoelen geplaatst. De oude hevel wordt daarmee overbodig maar blijft als monument staan.
 
Bron: Flevopost en rapport; Inventarisatie watererfgoed Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Met dank aan Bert Warmolts, adviseur Waterbeheer bij Waterschap Zuiderzeeland, voor het geven van aanvullende informatie.