Visserswoning

Visserswoning
Visserswoning Visserswoning Visserswoning Visserswoning Visserswoning Visserswoning Visserswoning Visserswoning

Plaats: Urk

Locatie: wijk 6; 22 / 88

Maker:

materiaal: hout

Jaar:


Beschrijving:

De visserswoning op de bult van Urk kenmerkt zich door lage afmetingen, maar heeft toch goede verhoudingen. De begane grond heeft slechts een hoogte van ca. 2 m. Boven de woonruimte bevindt zich de zolder onder het met pannen belegde zadeldak. Onder de dakpannen is een laag riet aangebracht. Hierdoor krijgt men een ventilerende zolder waar de netten gedroogd werden die door het houten luik (vîenster) in de top gevel af- en aangevoerd konden worden. Het houten luik is in bijna alle huizen vervangen door een raam. De totale hoogte van de woning bedraagt 6 m.  De muren zijn van bakstenen opgetrokken. De groen geverfde houten topgevel is voorzien van witte windveren met een versierde makelaar. De hartvorm, zo wil de overlevering, symboliseert het brandend liefdeshart van Christus. in het dorp zijn ook makelaars te vinden met vóór-christelijke symbolen zoals de levensrune, een y met staart naar rechts naar beneden. Het fort, een stookhuisje van circa 1 x 1 m. werd tegen de zij- of achtergevel aangebouwd met een schuin opgemetseld, los van de gevel staan rookkanaal. In het fort bevindt zich een zogenaamd haalijzer waaraan de ijzeren pot opgehangen kan worden.

De plattegrond van de woning bestaat over het algemeen uit drie vertrekken en een gang of portaal. In de zomer werd het fort gebruikt om te koken. 's Winters werd dit in de woonkamer gedaan, waar zich, aan de voorzijde van de woning, de schouw bevindt. In de woonkamer waren ook de bedsteden. In het achterhuis vinden we de regenwaterbak, die het hemelwater van dak en goot opvangt, want drinkwater was zomers en 's winters schaars op het eiland. Aan beide zijgevels en de achtergevel zijn houten goten met een vergaarbak aangebracht. Hiervandaan wordt het water met een pijpje door de gevel in de regenwaterbak geleid.

Echte tuintjes waren er op Urk niet, het was al mooi als voor en achter het huis een strookje grond met een hekje van latwerk was afgeschermd. Op de open plaats achter het huis vindt men het afzonderlijk geplaatste privaat en een schapenstal. In het "Straatmozaïek" is de indeling van een visserswoning weergegeven.

Tussen de dicht op elkaar gebouwde huisjes waren hier en daar doorgangen. Kon er een turfwagen doorheen, dan was het een glop, liet het slechts een persoon door, dan heette het ginkien.