Coupures

Coupures

Plaats: Urk

Locatie: Klifweg

Maker: Rijkswaterstaat

materiaal: beton en aluminium

Jaar:


Beschrijving:

Flevoland wordt rondom beschermd door dijken. Op 4 plaatsen wordt de dijk onderbroken door kunstmatige gaten, coupures genaamd. Om het achterliggende gebied bij zeer hoog water te beschermen kunnen deze coupures afgesloten worden. Samen met de dijken vormen zij dan weer een aaneengesloten waterkering.  

Eén van de coupures bevindt zich in de Oostvaardersdijk bij het opslagterrein van Rijkswaterstaat bij Lelystad-Haven. De andere bevinden zich aan de Klifweg op Urk. Op drie plaatsen langs de oostzijde van de haven doorkruist een weg daar de waterkering. Aan weerszijde van deze coupures zijn betonnen muren aangebracht met verticale gleuven. Om de smalle straten van Urk tijdens noodsituaties af te sluiten van het IJsselmeer kunnen door Waterschap Zuiderzeeland twee rijen aluminium schotbalken in de gleuven geplaatst worden. De coupures hebben verschillende afmetingen. De breedste is de coupure bij Balk Shipyard, die is 7,30 m breed.

De coupures op Urk worden gerekend tot het watererfgoed van Flevoland en hebben een ensemblewaarde omdat ze onderdeel vormen van het intacte watersysteem in de Noordoostpolder. Als oorspronkelijk inrichtingsobject drukt coupure 2 de functionaliteit van de waterkering op opvallende wijze uit. Bron: Rapport; Inventarisatie watererfgoed Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. 

Kijk voor meer informatie op zuiderzeeland.nl

 

Laatste Update dinsdag, 10 september 2019