Coupures

Coupures

Plaats: Urk

Locatie: Klifweg

Maker: Rijkswaterstaat

materiaal: beton en aluminium

Jaar:


Beschrijving:

Flevoland wordt rondom beschermd door een dijk, een door mensen aangelegde waterkering die het land erachter tegen hoogwater en overstomingen beveiligt. Op plaatsen waar de dijk doorbroken wordt door een weg, spreekt men van een coupure. De term is afgeleid van het Oudfranse woord copeure, een afleiding van het werkwoord couper, dat in stukken hakken betekent.

De ringdijk rond Flevoland wordt op 4 plaatsen onderbroken door coupures. Om het achterliggende gebied bij zeer hoog water te beschermen kunnen deze kunstmatige onderbrekingen afgesloten worden. Samen met de dijken vormen zij dan weer een aaneengesloten waterkering. Eén van de coupures bevindt zich in de Oostvaardersdijk bij het opslagterrein van Rijkswaterstaat bij Lelystad-Haven. De andere bevinden zich aan de Klifweg op Urk. Op drie plaatsen langs de oostzijde van de haven doorkruist een weg daar de waterkering. Aan weerszijde van deze coupures zijn betonnen muren aangebracht met verticale gleuven. Om de smalle straten van Urk tijdens noodsituaties af te sluiten van het IJsselmeer kunnen door Waterschap Zuiderzeeland twee rijen schotbalken in de gleuven geplaatst worden. Door de aluminium delen op elkaar te schuiven ontstaat een tijdelijke waterkering die het water tegen kan houden. De coupures hebben verschillende afmetingen. De breedste is de coupure bij Balk Shipyard, die is 7,30 meter breed. Door deze coupure kunnen auto's naar het haventerrein. De andere twee coupures, bij de voormalige SNS bank en de Rabobank zijn 3,50 m breed. Hier kunnen geen auto's doorheen want er zijn paaltjes voor geplaatst.

De coupures op Urk worden gerekend tot het watererfgoed van Flevoland en hebben een ensemblewaarde omdat ze onderdeel vormen van het intacte watersysteem in de Noordoostpolder. Als oorspronkelijk inrichtingsobject drukt coupure 2 de functionaliteit van de waterkering op opvallende wijze uit. Het aantal coupures in Flevoland is beperkt en zeker van dit type, maar ze zijn niet zeldzaam omdat ook elders in Nederland dergelijke coupures liggen. Bron: Rapport; Inventarisatie watererfgoed Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. 

De coupures vormen uit een oogpunt van operationeel dijkbeheer een ongunstige factor aangezien ervoor gezorgd moet worden dat de kunstmatige openingen in de waterkering bij dreigend hoog water tijdig gesloten worden en de afsluitmiddelen altijd aanwezig en bruikbaar zijn. Daarom wordt de demontabele waterkering jaarlijks door Waterschap Zuiderzeeland getest.