Voormalige schoenmakerij, voorheen bakkerij

Voormalige schoenmakerij, voorheen bakkerij

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 3-28 en 28a

Maker:

materiaal: baksteen, hout, glas, dakpannen

Jaar: ca. 1880


Beschrijving:

Twee bij elkaar behorende panden, waarvan het rechter waarschijnlijk omstreeks 1880 werd gebouwd. Het in meer traditionele Urker stijl gebouwde linker pand is mogelijk iets ouder. Samen vormen ze al heel lang een functionele eenheid. Ze dienden tot 1930 als bakkerij met bakkerswinkel en woning voor Lucas Brouwer (1861-1934), bijgenaamd Lukesien vanwege zijn tengere postuur. Brouwer was een man van aanzien. Hij was visserman, kerkenraadslid en eigenaar van de bakkerij. Zijn vrouw Stiene Brouwer-Visser, was het gezicht van de bakkerswinkel en nam de dagelijkse gang van zaken waar terwijl haar man op zee was. Lucas Brouwer was zeer belezen, uniek voor een visserman. Hij diende als preeklezer in de Gereformeerde Kerk en hield bij gelegenheid de aanspraak op begrafenissen. Stiene stierf op 19 augustus 1927 in de leeftijd van 62 jaar. Bron: Van Wabu tot Brouwersgroep.

In 1930 werd het pand van de bakkerij met bakkerswinkel door Dubbele Klaasz de Boer (1883-1945) verbouwd tot schoenwinkel met schoenmakerij. Het geslacht Brouwer is het oudste schoenmakersgeslacht op Urk. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam Klaas Hendriksz de Boer (1848-1911) als schoenmakersgezel van Zwartsluis naar Urk, om daar bij een schoenmaker te gaan werken. Op 27 maart 1875 trad hij in het huwelijk met Jannetje van Dubbele Nentjes (1852-1910). Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, twee zoons en een dochter. Klaas de Boer begon een eigen schoenmakerij op Urk. De beide zoons, Hendrik (1876-1933) en Dubbele (1883-1945), leerden van hun vader het schoenmakersvak. Hendrik voelde zich niet voor schoenmaker in de wieg gelegd. Toen in 1914 de vissersschepen van motoren werden voorzien werd hij de grondlegger van de oliehandel, die later werd overgenomen door Klaas de Boer. Zoon Dubbele werd wel schoenmaker en breidde de zaak uit met een schoenhandel. Dubbele Klaasz de Boer trouwde op 22 december 1911 met Grietje Everts Hakvoort (1882-1969). Dubbele overleed op 25 januari 1945 aan een slopende ziekte in Ermelo. Zijn zoon Evert Dubbelesz de Boer (1915-1984) volgde zijn vader op 12-jarige leeftijd op en nam het bedrijf op 16-jarige leeftijd over. Bron: marijeoost.nl

Het pand Wijk 3-28 is in 2002 op de monumentenlijst geplaatst. Het interieur van de schoenenwinkel is nog voor een belangrijk deel in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Ook de ruimte-indeling is nog grotendeels ongewijzigd. De panden zijn momenteel in gebruik als woonhuis. De bescherming betreft zowel het in de omschrijving vermelde exterieur als het interieur van beide bouwdelen, die na 1930 niet meer zijn gewijzigd. De woning aan de achterkant (Wijk 3-28a) maakt ook deel uit van het geheel. Met name op de begane grond zijn de panden helemaal in elkaar gebouwd en vormen ze een onlosmakelijke eenheid. Op de verdieping worden de panden met elkaar verbonden door een zolderdeur. Het is mogelijk dat het destijds een ensemble rug-aan-rug woningen betrof, een woning waarbij de achtergevel gedeeld wordt met een andere woning. Kijk hier voor een uitgebreide beschrijving van het rijksmonument.