Stormseinpaal

Stormseinpaal
Stormseinpaal Stormseinpaal Stormseinpaal

Plaats: Urk

Locatie: Staversekade

Maker:

materiaal: staal

Jaar:


Beschrijving:

Op het hoogste punt van Urk, op de keileembult die nog rest uit de ijstijd, staat een stormseinpaal. De stormseinpaal was een belangrijk optisch baken voor de nog niet van radio voorziene schepen op de Zuiderzee. Door middel van een systeem van ballen, kegels en vlaggen werden schippers geïnformeerd over windrichting en windkracht maar ook gewaarschuwd voor stormen. Deze stormwaarschuwingen werden door het KNMI per telegraaf aan de seinposten doorgegeven. 
 
In 1898 was door het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid een sein- en vlaginstructie opgesteld voor de stormwaarschuwingsdienst. Bij flinke wind hees de vuurtorenwachter een zwarte stormbal in de mast. Deze bal gaf aan: "Wees op uw hoede". De kegel werd in de mast gehesen als kon worden aangegeven uit welke richting de verwachte storm zou waaien. Eén kegel duidde storm uit het westen aan en twee kegels storm uit het oosten. De punt van de kegel gaf de windrichting aan. De punt naar beneden wilde zeggen dat de wind uit zuidelijke richting kwam. Was de kegel met de punt omhoog gehesen dan kwam de wind uit de noordelijke richting. Kwam bij het stormsein een zwarte vlag, dan ging de wind ruimen wat betekende dat er gunstiger weer op komst was. Waren er twee vlaggen gehesen dan betekende dat krimpende wind oftewel er naderde een depressie met slechter weer. De stormpaal diende niet alleen voor de scheepvaart. Stormen waren ook een bedreiging voor het eiland. De bewoners hielden de seinpaal dan ook altijd goed in de gaten.
 
Met de komst van de radiotelegrafie, werd het mogelijk om waarschuwingen naar schepen te verzenden. Radio Scheveningen zond op gezette tijden de waarschuwingen uit en de radionieuwsdienst sloot ieder nieuwsbulletin af met een weersverwachting. De stormseinpalen werden buiten werking gesteld. Na ongeveer 5 jaar onderhandelen werd het onderhoud van de stormseinpaal op 7 juni 2014 officieel door Rijkswaterstaat overgedragen aan de Stichting Historische Westhaven Urk. In het voorjaar van 2015 werd de paal weer in oude glorie hersteld. Op 11 maart was hij overgebracht naar Straalbedrijf Flevoland waar vrijwilligers de paal hebben gezandstraald en gecoat. De gerestaureerde stormseinpaal werd op 20 mei 2015 teruggeplaatst en op Urkerdag, 23 mei, onthuld.

Laatste Update maandag, 19 februari 2018