Scheepswrak NG30

Scheepswrak NG30

Plaats: Bant

Locatie: Banterweg 26

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 16e eeuw


Beschrijving:

In 1947 werd op kavel NG30 melding gedaan van een scheepswrak dat nog datzelfde jaar werd verkend. In Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken, 1e en 2e kwartaal 1947 staat: "Bij drainage in sectie G werd op kavel 30 een scheepsfragment aangetroffen en opgegraven. Dit fragment, een scheepsboord, bleek te zijn doorgezakt tot op en deels in het diluviale zand. Over het scheepsfragment liepen de jongere mariene lagen ongestoord door, als op een laagje verslagen veenachtig materiaal. Op enkele plaatsen was een gedeelte van het wrak tot 30 cm in het diluviale zand ingeschuurd. Het fragment was geheel van eikenhout en gepend met eikenhouten deugels. De bouw van de binnenbetimmering van dit scheepsboord gaf de indruk, dat het een ouder type veetransportschip betrof. Nader onderzoek van de grondslagen zal alsnog plaats vinden. Dateerbare vondsten werden niet gedaan, zodat we ook geen datering voor het scheepsfragment kunnen geven". Gerrit van der Heide schreef in juni 1947 dat de Zuiderzee-afzettingen onverstoord over het schip heen lagen en dateerde de ondergang tussen 1600 en 1700.

Maritiem archeoloog Yftinus van Opta heeft het bodemprofiel en de profielbeschrijving opnieuw bekeken. Uit deze analyse bleek echter dat de verspoelingslaag rondom het wrak in de Almere-afzetting oftewel de sloef eindigt, hetgeen betekent dat het schip in ieder geval vóór 1600 is vergaan en dat de door Van der Heide geschatte datering onjuist is. Bron: Flevoland Ondersteboven.