Scheepswrak NE39

Scheepswrak NE39

Plaats: Tollebeek

Locatie: Domineesweg 21

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 17e eeuw


Beschrijving:

In 1949 werd melding gedaan van een scheepswrak op kavel NE39 aan de Domineesweg. In De Waarheid van 8 augustus van dat jaar stond: "Bij Urk is een dezer dagen de stuurboordzijde gevonden van een zwaar gebouwd geheel houten schip". Het schip werd in 1951 verkend en in 1951-1952 opgegraven. Het vermoeden bestaat dat het ging om een bewapend koopvaardijschip. De buitenhuid van het stuurboord, de rechterzijde van het schip, was 12 cm dik. De 15 cm dikke berghouten bestonden uit twee op elkaar bevestigde planken van 7 en 8 cm, waartussen gepekt koehaar als breeuwsel was aangebracht. Het berghout is de beschermings- of stootrand rondom het schip, dat zich meestal ter hoogte van het dek bevindt, of net iets daar onder. Het berghout vormt het breedste deel van de romp en levert een belangrijke bijdrage aan het constructieve langsverband.

De opgraving leverde geen enkel dateerbaar stuk op, maar te oordelen naar de verspoeling van het grondprofiel en volgens vroegere opgravingen moet het schip wel vergaan zijn in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Het schip is tussen 1600 en 1625 vergaan tijdens de overgang van het brakke water van het Aelmere naar de zilte Zuiderzee oftewel van Sloef naar ZuIV.