Scheepswrak NQ80/81

Scheepswrak NQ80/81

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Neushoornweg 6

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 18e eeuw


Beschrijving:

Al kort na het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 werden de eerste scheepswrakken ontdekt. Met name tijdens het in cultuur brengen en ploegen van de voormalige zeebodem. In de beginjaren van de Noordoostpolder werden dusdanig veel wrakken ontdekt, dat de archeologen het werk niet aankonden. Als gevolg daarvan werd uitermate selectief te werk gegaan: oude en complete schepen werden na ontdekking geselecteerd voor verder onderzoek; jonge, incomplete en/of ijzeren schepen werden na inspectie afgeschreven en verwijderd. Bron: Sloop de dijken, laat de zee terugkeren. 

In de tweede helft van 1943 werd in de sloot tussen de kavels NQ80 en NQ81 een platboomd binnenvaartschip van 19 m lang en 6 m breed opgegraven. In de summiere opgravingsdocumentatie werd vermeld dat er veel aardewerk in het wrak gevonden was. Daarnaast werd een tinnen lepel met afgeplat zeskantige steel en rond blad aangetroffen met het wapen van Amsterdam met daarboven 1751. Mede op grond van deze vondst vermoedt men dat het schip in de (laat) tweede helft 18e eeuw is vergaan. Bekijk hier een foto van de tinnen lepel.