Scheepswrak NF14

Scheepswrak NF14

Plaats: Rutten

Locatie: Veneweg 4

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 18e eeuw


Beschrijving:

Bij het ploegen van kavel NF14 aan de Veneweg in Rutten stuitte landbouwer J. Jensen in het voorjaar van 1961 op een scheepswrak. Nog datzelfde jaar werd het wrak verkend. In Driemaandelijks bericht betreffende Zuiderzeewerken 1961 staat' "In sectie F is een scheepswrak gevonden. Het scheepstype had - mede omdat het wrak zeer had geleden - niet genoeg betekenis om het systematisch op te graven. Bij de uitgraving kwam echter een omvangrijke inventaris aan het licht, waarbij zich bijzonder aardige voorwerpen bevonden, o.m. koperen tabaks- en snuifdozen, aardewerk, porcelein en een smal, zilveren oorijzer".

Zoals bij veel scheepsopgravingen het geval is, was het ook hier niet mogelijk tot een typebepaling van het schip te komen. Het grootste deel van het vrachtschip was verdwenen, men trof alleen een vlak van een platboomd vaartuig aan dat 2,80 m breed was, er werd niets van een eventueel dek aangetroffen. En juist het bovenste deel van de romp en het dek van een schip bevatten vaak veel details die ook op prenten en schilderijen en in beschrijvingen van schepen vanaf de 17e eeuw voorkomen. Daardoor kan een vergelijkend onderzoek naar bijvoorbeeld her scheepstype goede resultaten opleveren.

Bij de opgraving werden gebruiksvoorwerpen of resten daarvan aangetroffen op de plaats waar het vooronder gelegen moet hebben. Daaronder bevonden zich een sterk geoxydeerd oorijzer, vermoedelijk van zilver, een zeer mooie boterdoos, een koperen emmer en koperen ketels, borden en schalen, resten van schaatsen en schoenzolen, 3 koperen tabaksdozen, Keuls aardewerk en een speelgoedfluitje in de vorm van een poppetje. De voorwerpen zijn na de opgraving overgebracht naar het Oudheidkundig Museum op het voormalige eiland Schokland en het scheepshout werd verwijderd. De vondsten laten zien dat er een gezin aan boord van het schip heeft gewoond. Op grond van de vondsten is de ondergang eind 18e eeuw gedateerd.