Boomstamboot NT85

Boomstamboot NT85
Boomstamboot NT85 Boomstamboot NT85 Boomstamboot NT85 Boomstamboot NT85

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Voorsterbos

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 700 - 300 v. Chr.


Beschrijving:

Op 4 september 2003 werd bij graafwerkzaamheden voor een natuurontwikkelingsproject door een medewerker van Natuurmonumenten op kavel NT85 in het Kadoelerveld bij Kraggenburg een boomstamboot aangetroffen. Tijdens de verkenning was duidelijk zichtbaar dat het vaartuig slijtage vertoonde door veelvuldig gebruik. De boot was door eeuwenlang verblijf in de bodem verzadigd met water. Om te voorkomen dat de boomstamboot uit elkaar viel is hij voorzien van een steunframe en op 1 oktober 2003 met grond en al gelicht en geborgen. Bij het NISA in Lelystad, de tegenwoordige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, werden grond en kano van elkaar gescheiden. Vervolgens werd de boot overgebracht naar de werkplaats van Archeoplan in Delft. Daar werd de boot verder schoongemaakt en ondergedompeld in een bad met koude polyethyleenglycol (PEG), een wasachtige substantie, die het water in de houtcellen vervangt.

De C14-dateringsmethode heeft uitgewezen dat de boomstamkano dateert uit de vroege ijzertijd, vermoedelijk tussen de 8e en 4e eeuw v. Chr. In die tijd stroomde op de plek van de opgraving de Oer-Vecht, voorloper van de Overijsselse Vecht, door een moerassig landschap richting zee. Het gebied werd bewoond door jager-verzamelaars die in eenvoudige boomstamboten door het gebied trokken, afhankelijk van het seizoen op zoek naar de beste plaats om hun kamp op te zetten.

Om de boot stevigheid te geven is een dwarsrichel in het hout uitgespaard. Op de dwarsbalk zijn bewerkingssporen die laten zien dat de boomstamboot waarschijnlijk is uitgehakt met dissels en bewerkt met beitels. In de bodem zijn twee verhogingen zichtbaar die als voetsteuntjes gebruikt kunnen zijn. Het vaartuig was niet compleet, één uiteinde was beschadigd. De oorspronkelijke lengte van de boot moet 8 tot 10 meter zijn geweest. Het gevonden deel is ongeveer 5 meter lang en 0,75 meter breed, wat betekent dat de eik waarvan hij is gemaakt zeker 400 tot 600 jaar oud moet zijn geweest. 

Bekijk voor meer informatie het opgravingsrapport. De boomstamboot is te bezichtigen in Museum Schokland

Zie ook: Mass