Scheepswrak NF86

Scheepswrak NF86

Plaats: Bant

Locatie: Noorderringweg 7-I

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 15e eeuw


Beschrijving:

In 1947 werd bij draineringswerkzaamheden op kavel NF86 in de Noordoostpolder de vondst van een scheepswrak gemeld. Het wrak werd nog datzelfde jaar opgegraven. In Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken, 3e en 4e kwartaal 1947 staat: "Op F 86 werd volgens de kwadranten-methode een scheepswrak opgegraven, dat van een overnaads gebouwdscheepje van punterachtig, type bleek te zijn. Er werden geen dateerbare vondsten gedaan, doch het stratigrafisch verband, waarin het scheepje voorkwam, wees er op, dat het vergaan en verzonken moet zijn vóór de eigenlijke verzilting. Het kleine wrak, waarvan het hout in zeer slechte toestand verkeerde, werd getekend en de details bestudeerd". Het schip is in de 15e eeuw gebouwd en vertoonde overeenkomsten met schepen die gewoonlijk tot de categorie punters of punterachtigen gerekend worden. Dit is een verzamelnaam voor een grote categorie vaartuigen met een grote verscheidenheid in omvang en benaming die meestal afhankelijk is van de streek van herkomst en de functie van het vaartuig. 

De lengte van het punterachtige scheepje op kavel NF86 was ongeveer 7,70 m en de breedte 1,40 m. Het vlak was samengesteld uit drie vlakplanken. De beide zijden van het schip waren opgebouwd uit een onbekend aantal overnaadse en gebreeuwde gangen. Het scheepje had een eenvoudig mastspoor en kon dus zeilen. Het vaartuig is vermoedelijk in de 16e eeuw vergaan. Na de opgraving is het scheepswrak verwijderd. Bronnen: opgravingsdocumentatie van scheepswrak NF-86 en Berging van een punterachtig scheepje bij Dreumel 

Bij opgravingen in Flevoland zijn een aantal punterachtige vaartuigen gevonden. Naast het scheepje op kavel NF86 zijn ze ook aangetroffen op kavel NR1 en op kavel ZL8 in Zuidelijk Flevoland.