Praam NE163

Praam NE163

Plaats: Schokland

Locatie: Schokkerringweg

Maker:

materiaal: hout

Jaar: 19e eeuw


Beschrijving:

In de zomer van 1947 werd aan de Schokkerringweg op kavel NE163, tegen de paalwering vlak onder de westkust van Schokland, een scheepswrak opgegraven. In de 3-maandelijkse berichten Zuiderzeewerken werd in het 1e - 2e kwartaal van 1948 het volgende vermeld: "Een eerder door onbevoegden leeggegraven scheepswrak aan de westzijde van Schokland op E 163, een geheel houten schip van het type van een praam, werd getekend, daar dit type thans niet meer voorkomt. Behalve enkele aardewerk resten werd in dit wrak nog een aantal scheepswerktuigen gevonden, alsook een mes met een fraai gesneden houten heft."

Het bleek te gaan om een tamelijk scherp gebouwde houten praam van bijna 19 m lang en 3,80 m breed. Zowel de voor- als de achtersteven werden aangetroffen. Het schip was platboomd en had geen kiel. Kenmerkend voor de praam zijn de hoekige kimmen, de scherpe boegen, de rechte vallende stevens en het ontbreken van binnenbetimmering oftewel wegering. Door de volle, vrij brede en hoekige vorm hadden de pramen weinig diepgang maar een groot laadvermogen. Het waren goede zeilers en ze waren zeewaardig genoeg voor reizen over de Zuiderzee. 

De lading bestond uit kleine harde rode bakstenen, zogenaamde klinkers, die werden gebruikt voor de bestrating. Behalve de lading zijn een groot aantal voorwerpen van de scheepsinventaris aangetroffen, waaronder een trapje voor de roef, een steengoed zalfpotje, een grote aardewerken voorraadpot, een groene glazen fles, een kurkentrekker en koppen om uit te drinken. Daarnaast waren er verschillende gereedschappen aan boord, zoals een zestal vijlen in verschillende maten en een aantal kromme messen. Ook werden in het wrak enkele persoonlijke eigendommen van de opvarenden gevonden: een paar schaatsen met leren banden, twee kinderschoenen en een mes met besneden heft, met de initialen MV en het  jaartal 1843. Hieruit kan worden afgeleid dat het schip in of na 1843 is gezonken. Bron: Opgravingsdocumentatie scheepswrak NE163.