Zeegaand schip 18e eeuw

Zeegaand schip 18e eeuw

Plaats: Rutten

Locatie: nabij Hopweg 43

Maker:

materiaal: hout

Jaar: 18e eeuw


Beschrijving:

Tijdens ploegwerkzaamheden in het voorjaar van 2016 trof een akkerbouwer uit Rutten hout op zijn akker aan dat wees op een scheepswrak. Om te kijken om wat voor schip het ging heeft een onderzoeksteam van het IFMAF (Rijksuniversiteit van Groningen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nieuw Land Erfgoedcentrum, gemeente Lelystad en de Archeologische Werkgroep Nederland, afdeling Flevoland) in oktober van dat jaar een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek werd een ongekend groot scheepswrak blootgelegd. Er zijn veel scheepswrakken in regio aangetroffen, maar niet zo groot als dit schip. De afmetingen van de verschillende constructiedelen van het wrak, zoals een dekknie die ter ondersteuning van het dek diende en de kielbalk, geven aan dat het gaat om een groot zeegaand schip, met een geschatte lengte 30 à 40 meter. De grootte van het schip verraste de archeologen. Men ging er namelijk vanuit dat de voormalige Zuiderzee met het ondiepe vaarwater, niet geschikt was voor dergelijke grote schepen. Het wrak dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18e eeuw. Tijdens de verkenning stuitte het onderzoeksteam ook op 3 houten tonnen die waarschijnlijk in een laadruim liggen.

Het wrak is weer afgedekt met aarde. De Wet op de archeologische monumentenzorg (2006) heeft als uitgangspunt dat archeologisch waardevolle resten op de vindplaats, in de bodem, moeten worden behouden. Dit noemen we: behoud in situ. Het wrak blijft op de vindplaats liggen tot er geld vrijkomt voor uitgebreid onderzoek

Laatste Update maandag, 19 december 2016