Monument Queen Anne

Monument Queen Anne
Monument Queen Anne Monument Queen Anne Monument Queen Anne Monument Queen Anne Monument Queen Anne Monument Queen Anne Monument Queen Anne Monument Queen Anne

Plaats: Bant

Locatie: Schoterweg

Maker: Staatsbosbeheer

materiaal: Eikenhout

Jaar: 2016


Beschrijving:

In de zomer van 2018 werd in opdracht van de Gemeente Noordoostpolder bij Rutten op kavel NK47 een archeologisch onderzoek verricht door de Rijksuniversiteit Groningen naar een scheepswrak dat in 2016 tijdens ploegwerkzaamheden werd aangetroffen. De onderzoekers spraken van een unieke vondst, omdat de zwaarbewapende Britse koopvaarder een stuk groter was dan eerder aangetroffen scheepswrakken in de regio. In het wrak werden veel bijzondere objecten gevonden, waaronder twee zeldzame Royal Portrait Spoons uit London met op de bovenkant van de stelen het portret van Queen Anne. Naar aanleiding van deze vondst hebben de onderzoekers het schip naar de Engelse koningin Anne vernoemd. De echte naam is nog niet bekend. Onderzoeksleider Yftinus van Popta hoopt de echte naam van het Engelse schip in de winter 2018-2019 te achterhalen, maar tot die tijd draagt het wrak de naam 'Queen Anne'.

Na de opgraving, die per 1 september werd afgerond, zouden de houten delen van de 'Queen Anne' vernietigd worden omdat er geen geld was om het schip te conserveren. Toen boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer dit hoorde kwam hij in actie. Omdat het om een heel bijzonder schip gaat dat hoort bij de geschiedenis van de Noordoostpolder wilde hij het voor de polder behouden. Na overleg met de Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Flevoland, die formeel de eigenaar van de bodemvondst is, werd besloten dat Staatsbosbeheer de spanten van het 28 tot 30 meter lange 18e eeuwse zeilschip zou krijgen. De houten delen werden naar een plek op een kilometer van de vindplaats gebracht. Daar aan de rand van natuurgebied Schoterveld werden de ongeveer 1,5 meter lange spanten op 20 september 2018 in samenwerking met de archeologen in de grond ingegraven, precies in de vorm zoals het schip is gevonden. Een deel van de spanten steekt boven de grond uit, zodat de contouren van de voor de Zuiderzee uitzonderlijk grote driemaster goed zichtbaar zijn in het landschap. Jaren geleden stuitte de boer bij het ploegen op kavel NK47 al eens op een balk van 7,5 m lang. Dit bleek het zaathout te zijn, een langscheepse zware balk die over de leggers van de spanten ligt en als het ware de tweede kiel aan de binnenkant van de romp vormt. Het zaathout, waar de grote mast en de fokkemast op gestaan hebben, is door de landeigenaar aan Staatsbosbeheer geschonken en maakt eveneens onderdeel uit van het monument. Door deze plek is een stukje geschiedenis zichtbaar gemaakt en een plaats gecreëerd die herinnert aan de scheepsramp die vermoedelijk tussen 1715 en 1725 op de toenmalige Zuiderzee heeft plaatsgevonden. Daarnaast illustreert het monument de overgang tussen Zuiderzee en Noordoostpolder.

Laatste Update zondag, 07 juni 2020