hellebaard
hiërogliefen
hightech architectuur
hoogwatersteen
huid
in situ
ingekuild
inkuilen
jaarringonderzoek
jager-verzamelaars
Jakobsladder
kalkeerpapier
karveel gebouwd
keel
keper
keramiek
keramische
kielbalk
kielplank
kim
kinetisch kunstwerk
klei
klezoorverband
kobalt
kogge
Kogge is een verzamelnaam voor schepen met een ronde scheepsvorm met een overnaads gebouwde scheepshuid. De kogge is het eerste echte internationale handelsschip en werd aan het begin van de 12e eeuw door de Hanze geïntroduceerd. Het middeleeuwse zeeschip heeft een hoge voor- en achterkant en is voorzien van een kasteel. Het had meestal één mast en kon ook roeiend varen. Er bestonden grote en kleine koggen variërend van 15 tot 30 meter, voor de langere of de korte afstand.