Auster Mk. V PH-NDB

Auster Mk. V PH-NDB
Auster Mk. V PH-NDB

Plaats: Espel

Locatie: Zuidermeerweg 9, kavel NH28

Maker: Taylors Aeroplanes Limited

materiaal: diverse materialen

Jaar:


Beschrijving:

Op 5 juli 1950, 's middags om half twee, was de piloot August Willem Hamming bezig met het besproeien van een door een schimmelziekte aangetast koolzaadveld. Het vliegtuigje dat hij bestuurde, de Taylorcraft Auster Mk. V met registratie PH-NDB, stortte neer op kavel NH28 en vloog vrijwel direct in brand. De 35-jarige August Willem Hamming kwam bij het ongeval om het leven.

In het Utrechts Nieuwsblad van 5 juli 1950 is te lezen: "Vliegtuig verongelukt in N.O.-Polder, Piloot gedood. Hedenmiddag om ongeveer kwart over twee is in de Noordoostpolder bij de Zuider Ringweg in de omgeving van Emmeloord een vliegtuig neergestort, dat gebruikt werd bij onkruidbestrijding uit de lucht. De piloot, een zekere Hammink, is hierbij om het leven gekomen." Het verongelukte vliegtuig was één van de twee machines die sinds 24 juni in de Noordoostpolder gebruikt worden om grote complexen koolzaad uit de lucht te besproeien met de chemische stof Vapona ter bestrijding een schimmelziekte in het koolzaad. Het vliegtuig was door het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gecharterd van N.V. luchtreclame te Naarden en speciaal ingericht voor het bestrijden van onkruid.

En de volgende dag, 6 juli 1950, staat in dezelfde krant onder de kop "Auster neergestort in N.O.-polder" en "Piloot kwam om het leven" het volgende artikel. "Zoals wij gisteren nog in een deel van onze editie konden melden, is Woensdagmiddag even ten Zuiden van Espel in de N.O.-polder een Auster-vliegtuig neergestort, toen het bezig was een veld met koolzaad te besproeien, dat door een schimmelziekte was aangetast. De piloot van het toestel, de heer A.W. Hamming uit Den Haag, kwam bij dit ongeluk om het leven. Hij was 35 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Het vliegtuig, dat eigendom was van de N.V. Lucht-reclame te Naarden, vloog onmiddellijk na de val in brand.
Een tragische bijzonderheid is dat de moeder van het slachtoffer Woensdag met de 'Kota Iten' als repatriërende uit Indonesië in Nederland zou aankomen.
De heer Hamming was in dienst van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en werkte voor de stichting hefschroefvliegtuigen bij het onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van vliegtuigen ter bestrijding van ziekten en plagen in land- en tuinbouw.
Nadat de heer Hamming voor de oorlog de school voor tropische landbouw te Deventer had afgelopen vertrok hij als planter naar Indonesië. In 1939 werd hij gemobiliseerd bij de militaire luchtvaart aldaar, waar hij zijn vliegopleiding kreeg. Toen Japan Ned. Indië aanviel vloog hij verscheidene malen tegen de vijand. Zo deed hij o.m. mee aan de grote luchtslag boven Soerabaija in februari 1942. Twee dagen later werd zijn Curtiss Hawk op de grond vernield, doch in de Hurricane zette de heer Hamming de strijd voort.
In Augustus 1945, na de capitulatie van Japan, werd hij in Singapore bevrijd en kort daarop keerde hij naar de militaire luchtvaart op Java terug. In 1946 vertrok hij naar Nederland".

Fragment uit de Uitspraak van de Raad voor de Luchtvaart d.d 4 juni 1951
"Verloop van het ongeval. Op 5 Juli 1950 om 11 uur vertrok de heer Hamming met vliegtuig PH-NDB van kavel C80 in de N.O.Polder, teneinde verschillende kavels in de N.O.Polder te bespuiten. Gedurende het spuitstofladen na de zesde vlucht sprak de bestuurder met de heer Winckel, die belangstelling voor het werk toonde, waarop de bestuurder hem uitnodigde te gaan kijken bij de percelen 29-31, welke het doel zouden zijn van de zevende vlucht. Gedurende de tijd dat de heer Winckel per auto naar het dichtst bij perceel 29 zijnde weg reed, steeg de heer Hamming op en vloog enige malen over kavel 29. Ongeveer op 40 voet hoogte vliegende in de richting Noord, zette de bestuurder boven kavel 28 een klimmende rechter-bocht in, gevolgd door een korte bocht naar links. Het vliegtuig gleed hierbij af en sloeg, na + 180° om de verticale as gedraaid te zijn, met de neus omlaag tegen de grond, waarna het in vlammen opging. De bestuurder kwam hierbij om het leven. (..........) Conclusie: Het ongeval is veroorzaakt doordat de bestuurder een vrij scherpe bocht heeft willen maken, terwijl het vliegtuig met geringe snelheid vloog. (...........) Een rol heeft, naar het oordeel van de Raad, bij dit ongeval gespeeld dat de omstandigheid dat het zwaartepunt achterlijker lag dan volgens het bewijs van luchtvaardigheid was toegelaten. Hierdoor wordt de reactie van de roeren belemmerd. Ook het feit dat het vliegtuig overbeladen was, heeft wellicht tot het ongeval bijgedragen. Naar het oordeel van de Raad is het type Auster, voor het maken van sproeivluchten niet geschikt, althans hier te lande, waar de te bespuiten terreinen betrekkelijk klein zijn, zodat veel bochten moeten worden gevlogen." Bron: hdekker.info

Op 15 oktober 1952 is op de plek waar Hamming verongelukte een herdenkingsteken onthuld.