Supermarine Spitfire Mk IX MH907

Supermarine Spitfire Mk IX MH907
Supermarine Spitfire Mk IX MH907

Plaats: Rutten

Locatie: Westermeerdijk, kavel NA8

Maker: Vickers Armstrongs Ltd.

materiaal: diverse materialen

Jaar: 1944


Beschrijving:

Op 29 augustus 1944 maakten een aantal Supermarine Spitfires van het No. 229 Squadron vanaf RAF basis Coltishall (Norwich, Engeland) een verkenningsmissie naar het Duitse Waddeneiland Borkum om bombardementen en strafings, aanvallen door laagvliegende vliegtuigen op gronddoelen, uit te voeren. De oorspronkelijke taak van het No. 229 Squadron was de bescherming van de scheepsvaart. Vanaf april 1945 werd het squadron ingezet in offensieve acties en vielen zij vijandelijk scheepsverkeer aan.

Op de terugweg vlogen ze over het IJsselmeer waar een konvooi vrachtschepen voer dat begeleid werd door Duitse boten die bewapend waren met zwaar luchtdoelgeschut. De Spitfires doken naar beneden en losten salvo's op de schepen. De 'Flak-boten' openden het vuur op de jachtvliegtuigen. De Spitfire Mk IX met serienummer MH907 en code 9R-Z, gevlogen door de Australische piloot F/O Frank Réné Malyon Cook, vloog in brand. De Spitfire, die op 26 juni 1944 aan het squadron geleverd was, stortte om 19.45 uur neer op kavel NA8 op 4 km ten zuidwesten van Lemmer. De 21-jarige Frank Cook kwam bij de crash om het leven. Zijn aangespoelde lichaam werd op 31 augustus 1944 op het Erehof op de algemene begraafplaats in Lemmer ter aarde besteld. (vak C, rij 8, graf 219)

WIebe Feenstra (1928) hield in de Tweede Wereldoorlog een dagboek bij. Op dinsdag 29 augustus 1944 noteerde hij: "We waren aan het zwemmen bij het witte hekje op de dijk naar het stoomgemaal, toen plotseling een paar Spitfires neerdoken op een konvooi vrachtschepen begeleid door Duitse FLAK-boten, parallel aan de Noordoostpolderdijk. De jachtvliegtuigen schoten fel, maar ook de Duitse FLAK-boten schoten als duivels terug. Eén van de Jabo's werd helaas geraakt en kwam achter de NOP-dijk in de polder terecht.
Direct steeg een grote zwarte rookwolk op. We hebben niemand uit het vliegtuig zien springen, dus de arme piloot moet wel op slag dood zijn geweest. Als hij nu eerst maar een paar moffen heeft geraakt. Het is best mogelijk dat de vliegtuigen ook slachtoffers hebben gemaakt, want één FLAK-boot voer terug richting Lemmer.
De andere vliegtuigen vlogen nog even hoog in de lucht rond en verdwenen toen in Westelijke richting. Het gebeurde allemaal zo vlug, dat we te verbouwereerd waren om uit het water te gaan om dekking te zoeken achter de dijk".
 
En op 25 november schreef Feenstra: "Vanmiddag zijn we met de roeiboot van Jilling Kingma zijn vader naar de Spitfire geweest die op 29 augustus j.l. is neergekomen achter de N.O.P.-dijk ter hoogte van de 4 Km. Toen we van huis gingen was het prachtig weer. Tevens gingen we hout zoeken langs de N.O.P. -dijk. Aangekomen op de plaats waar de Spitfire was uitgebrand, zagen we dat er niet veel van waarde voor ons was achter gebleven. De Duitsers hadden de boel grondig opgeruimd. We konden nog wel zien dat het een flinke brand moet zijn geweest.
Alles wat we vonden waren een paar stukjes aluminium, een paar bruikbare stukjes plexiglas van 10 mm dik en 20 mitrailleurkogels van 20 mm. Nadat we het plexiglas en de kogels in de roeiboot hadden gelegd, gingen we langs de dijk hout zoeken. Met het bijeenvergaarde hout bedekten we de andere gevonden buit. Hierna begonnen we aan de terugtocht naar Lemmer. Toen we een poosje op een afstand van ca. 200 meter langs de dijk hadden geroeid, kwam als uit het niets een dikke mist opzetten, die ons als een grote deken toedekte. Mist op water betekent dat je alle gevoel voor richting kwijtraakt omdat er geen enkel oriëntatiepunt overblijft".

Ruim 60 jaar later vond een landbouwer nog aluminium, glas en een supercharger, onderdeel van de Merlin 63 motor, op zijn land. In 2014 is een motor geborgen die bij drainagewerkzaamheden tevoorschijn kwam.

Zie ook: Stichting Ongeland